Pierwsi absolwenci międzynarodowych studiów "International Relations and Urban Policy" w Wiedniu

7.11.2023

Pierwsi absolwenci międzynarodowych studiów "International Relations and Urban Policy" w Wiedniu odebrali dyplomy. Wśród nich dyrektor Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie, Piotr Kempf oraz prezes Zarządu Wodociągów Miasta Krakowa, Piotr Ziętara.

Pierwsi studenci studiów "International Relations and Urban Policy" w FH Campus Wien pomyślnie ukończyli interdyscyplinarny program studiów magisterskich. Absolwenci z 15 krajów otrzymali 2 listopada 2023 r. dyplomy podczas ceremonii w Sali Herbowej wiedeńskiego Ratusza.

W swoim przemówieniu radny Peko Baxant podkreślił znaczenie kursu w promowaniu wzajemnego zrozumienia i podkreślił rolę miast jako motorów innowacji w rozwiązywaniu wyzwań stojących obecnie przed miastami na całym świecie.

Prace dyplomowe absolwentów pierwszego roku dotyczyły szerokiej gamy zadań i aspektów administracji miejskiej, takich jak usługi świadczone w interesie ogólnym, cyfryzacja, zwalczanie korupcji, zazielenianie miast i mobilność.

Oprócz fachowego szkolenia, studenci szczególnie docenili międzynarodowy charakter i współpracę z kolegami z innych uczestniczących administracji miejskich. Tworzenie sieci współpracy umożliwia zrozumienie innych perspektyw, co prowadzi do lepszych możliwości kooperacji.

Dyplomacja, administracja, zarządzanie polityczne i politologia stosowana to główne przedmioty programu "International Relations and Urban Policy". Program studiów jest prowadzony w ścisłej współpracy z miastem Wiedeń. Dzięki swojemu doświadczeniu politycznemu i administracyjnemu w zakresie usług publicznych i zarządzania miastem, Wiedeń stanowi wzór do naśladowania dla wielu metropolii i aglomeracji i jest ważnym nośnikiem wiedzy.

Masterstudium "International Relations and Urban Policy"