Michael Ludwig  in Zoran Janković ob podaljšanju sporazuma o sodelovanju med mestoma

Dunaj in Ljubljana podaljšala sporazum o sodelovanju

22.4.2022

Dunajski župan Michael Ludwig in njegov ljubljanski kolega Zoran Janković sta 22. aprila 2022 na Dunaju podpisala podaljšanje sporazuma med mestoma za naslednja štiri leta. Glavna področja intenzivnega sodelovanja v naslednjih štirih letih bodo varstvo okolja in podnebja ter kultura.

Ljubljana in Dunaj že od leta 1999, ko so podpisali osnovni sporazum o sodelovanju med mestoma, uspešno sodelujeta. Sporazum je bil pred tem podaljšan že štirikrat, nazadnje leta 2016. V tem času sta mesti izmenjali izkušnje na različnih področjih dela mestnih uprav ter izpeljali številna strokovna srečanja tako na Dunaju kot v Ljubljani. Na podlagi dosedanjega odličnega sodelovanja sta župana obeh mest na Dunaju podpisala nadaljevanje sporazuma, s katerim želita še poglobiti sodelovanje med mestoma. Glavna področja sodelovanja bodo v prihodnjih štirih letih varstvo okolja in podnebja s poudarkom na trajnostnem ravnanju z odpadki, proizvodnji obnovljive energije, krožnem gospodarstvu in urbanem kmetijstvu, digitalizacija komunalnih storitev in rešitve digitalnih pametnih mest. Mesti želita okrepiti tudi sodelovanje na kulturnem področju ter izmenjavati dobre prakse glede vključevanja ranljivih skupin, kot so starejši, otroci, mladi in invalidi.

»Veseli me, da lahko z novim sporazumom dobro sodelovanje med našima mestoma nadaljujemo in še poglobimo,« je poudaril dunajski župan Michael Ludwig. »Ljubljana je čudovito zeleno mesto, ki je zgled številnim evropskim mestom. S kolegom Jankovićem se strinjava, da so mesta prihodnost Evropske Unije in dobro medmestno sodelovanje ščiti naše skupne interese.«

Ljubljanski župan Zoran Janković je povedal, da zelo rad obišče Dunaj in da župan Michael Ludwig svojo vlogo zelo dobro opravlja. Dodal je, da je hvaležen, da predstavnike Ljubljane tam vedno toplo sprejmejo in vesel, da bodo odnose še naprej nadgrajevali. Spomnil je, da si je ob nastopu prvega mandata na mestu župana želel, da bi Ljubljana postala kombinacija Dunaja po urejenosti in Barcelone po načinu življenja. Poudaril je še, da v Ljubljani in na Dunaju v ospredje postavljajo kakovostno življenje meščank in meščanov v zelenem, urejenem, varnem in tovariškem mestu, kjer so solidarnost, strpnost in medsebojno spoštovanje vedno na prvem mestu.

Medmestno sodelovanje v praksi

Dunaj in Ljubljana si znanja in izkušnje izmenjujeta na različnih področjih. V začetku aprila 2022 je v slovenski prestolnici potekalo srečanje direktorjev mestnih uprav. Marca je predstavnik Dunaja Klemens Himpele na spletni konferenci Planet GV predaval o pametnem mestu in digitalizaciji. Mestni minister Jürgen Czernohorszky se je oktobra 2021 v okviru Foruma Ljubljana udeležil razprave županov o izzivih mest pri uresničevanju projektov na področju trajnostnega razvoja, kratkoročnih in dolgoročnih razvojnih načrtih ter zelenih in trajnostnih rešitvah pametnih mest. Dunajski mestni minister Peter Hanke pa se je septembra 2021 med svojim obiskom v Ljubljani dogovarjal o medmestnem sodelovanju na področju ravnanja z odpadki in energetske oskrbe.

Več informacij

Mesto Dunaj (v angleščini)

Mestna občina Ljubljana 

Dunaj na obisku v Ljubljani – september 2021

Dunaj na Ljubljana Forumu – oktober 2021