Delegácie

Medzinárodné kancelárie mesta Viedeň iniciujú cezhraničnú výmenu informácií medzi mestskými samosprávami a organizujú stretnutia najvhodnejších expertov a dôležitých osôb priamo na mieste. Intenzívna spolupráca v rámci našej siete dialógu funguje najlepšie formou osobného kontaktu.

Bratislava a Viedeň: Impulzy pre parkovanie v mestách
4.10.2023
pfeil
Viedeň-Bratislava: Experti WiGev navštívili novú nemocnicu Bory
21.3.2023
pfeil
Viedenské know-how pre sociálne bývanie v Bratislave
5.10.2022
pfeil
Odborná výmena medzi Bratislavou a Viedňou o tepelných ostrovoch a urbanistike
29.9.2021
pfeil
Viedenský urbanizmus ako vzor pre Bratislavu
6.8.2021
pfeil
Bratislava sa zaujíma o systém opatrovateľských služieb
13.2.2020
pfeil
Mesto Trnava sa zaujíma o odpadové hospodárstvo a parkovanie vo Viedni
8.11.2019
pfeil
Primátor Vallo navštívil Viedeň
4.6.2019
pfeil
Delegácia z Bratislavy vo veci zimnej údržby
20.2.2019
pfeil