Delegácie

Medzinárodné kancelárie mesta Viedeň iniciujú cezhraničnú výmenu informácií medzi mestskými samosprávami a organizujú stretnutia najvhodnejších expertov a dôležitých osôb priamo na mieste. Intenzívna spolupráca v rámci našej siete dialógu funguje najlepšie formou osobného kontaktu.