Vienna Science Days v Krakovu 2023

30.11. - 1.12.2023

Dunaj in Krakov sta dolgoletno sodelovanje nadaljevali v okviru dvodnevne konference Vienna Science Days. Predstavniki mestnih uprav in priznanih univerz iz obeh mest so naslovili aktualne teme ter razpravljali o trenutnih in prihodnjih izzivih razvoja mest.

Konferenčna dneva sta omogočila prostor za izmenjavo idej in rešitev za spodbujanje trajnosti in inovacij v urbanih okoljih. Prvi dan, ki je potekal v znamenju Dunaja, so se udeleženci okroglih miz z naslovoma »Prilagajanje podnebnim spremembam« in »Raznolikost, spoštljivo sobivanje« osredotočili na izmenjavo dobrih praks na upravni ravni. Na sejah, ki so sledile, so spregovorili o možnostih za skupne projekte na teh področjih. Drugi dan je bil posvečen znanosti in je v ospredje postavil temi »Zeleno mesto« ter »Umetna inteligenca«. Po uvodnih nagovorih so strokovnjaki z univerz obeh mest na okroglih mizah razpravljali o aktualnih izzivih na obeh področjih. Izmenjava znanja in tehnologij je zelo pomembna tako za univerze kot za mestne uprave, saj lahko znatno prispeva k izboljšanju kakovosti življenja prebivalcev v (sodelujočih) mestih in jo pomaga ohranjati v prihodnosti.

Partnerji