Řečníci konference na pódiu

Vienna Science Days Krakov 2023

30.11. - 1.12.2023

Vienna Science Days, dvoudenní konference k aktuálním tématům, navázala na dlouholetou spolupráci Vídně a Krakova. Zástupci městských samospráv a renomovaných univerzit obou měst diskutovali o současných a budoucích výzvách rozvoje měst.

Konferenční dny otevřely platformu pro výměnu nápadů a řešení k podpoře udržitelnosti a inovací v urbánním prostředí. Během komunálního Dne Vídně se panely zaměřovaly na adaptaci na změnu klimatu a diverzitu a respektující soužití. Účastníci si vyměňovali příklady dobré praxe na úrovni městské samosprávy a k oběma tematickým blokům následně rýsovali i možnosti, jak uskutečnit společné projekty.
Následující Den vědy se věnoval zeleným městům a umělé inteligenci. Po keynote příspěvcích diskutovali univerzitní experti z obou měst o aktuálních výzvách v daných oblastech. Výměna zkušeností i technologií je nesmírně důležitá pro univerzity i města, neboť díky ní mohou zajišťovat kvalitu života obyvatel (zúčastněných) měst a nadále ji zvyšovat i do budoucna. 

Video

 

Partneři