Vienna Science Days Krakov 2023

Vienna Science Days Krakov 2023

30.11. - 1.12.2023

Beč i Krakov nastavili su svoju dugogodišnju saradnju u okviru manifestacije Vienna Science Days, dvodnevne konferencije o najaktuelnijim temama. Predstavnici gradskih uprava i renomiranih univerziteta dva grada diskutovali su o aktuelnim i budućim izazovima u oblasti razvoja grada.

Konferencijski dani otvorili su platformu za razmenu ideja i rešenja za podsticaj održivosti i inovacija u urbanom okruženju. Tokom "Dana Beča", posvećenog komunalnim temama, u fokusu panela pod nazivom "Prilagođavanje klimatskim promenama" i "Diverzitet, suživot uz međusobno uvažavanje" bila je razmena primera dobre prakse na nivou lokalnih samouprava. Naposletku, diskutovalo se o mogućnostima za zajedničke projekte iz obe tematske oblasti. "Naučni dan" bio je posvećen temama "Zelenog grada" i "Veštačke inteligencije". Nakon uvodnih izlaganja, stručnjaci sa univerziteta ova dva grada debatovali su na panelima o aktuelnim izazovima iz navedenih oblasti. Razmena znanja i tehnologija od velikog je značaja kako za univerzitete tako i za gradske uprave, a cilj te razmene je jačanje kvaliteta života gradskog stanovništva i obezbeđivanje istog u budućnosti.

 

Partneri