Vienna Science Days Kraków 2023

30.11. - 1.12.2023

Wiedeń i Kraków kontynuują wieloletnią współpracę podczas dwudniowej konferencji poświęconej aktualnym tematom. Przedstawiciele samorządów i renomowanych uniwersytetów obu miast dyskutowali o obecnych i przyszłych wyzwaniach związanych z rozwojem miast.

Konferencja stworzyła przestrzeń wymiany pomysłów i doświadczeń w celu promowania zrównoważonego rozwoju i innowacji w środowiskach miejskich. W pierwszym dniu, „Dniu Wiednia”, uczestnicy skupili się na wymianie najlepszych praktyk na poziomie administracyjnym w ramach paneli takich jak „Adaptacja do zmian klimatu – zwiększanie świadomości mieszkańców“ oraz „Różnorodność, współpraca oparta na szacunku”. Możliwości realizacji wspólnych projektów w tych obszarach zostały omówione podczas późniejszych breakout-sessions. Kolejny dzień, „Dzień nauki”, poświęcony był tematom „Green city” i „Sztuczna inteligencja”. Po przemówieniach przewodnich eksperci z uniwersytetów w obu miastach uczestniczyli w panelu dyskusyjnym o aktualnych wyzwaniach związanych z tematem. Wymiana wiedzy i nowoczesnych technologii ma ogromne znaczenie zarówno dla uniwersytetów, jak i administracji miejskiej, aby podnieść jakość życia mieszkańców miast i zadbać o nią w przyszłości.

Miejsce konferencji: Sala Miedziana, Muzeum Krakowa, Rynek Główny 35, 31-011 Kraków

Program

Dzień 1: Dzień Wiednia, godz. 15 - 18

Powitanie

·         moderatorka Xymena Plater-Zyberk (w tym prezentacja programu dnia, a także uwagi techniczne i ankiety)

·         Krzysztof Nowak, kierownik Międzynarodowego Biura Miasta Wiednia w Krakowie

·         Peter Hanke, członek zarządu Miasta Wiednia ds. Finansów, Gospodarki, Pracy, Współpracy Międzynarodowej i Wiener Stadtwerke oraz Jerzy Muzyk, zastępca prezydenta Miasta Krakowa ds. zrównoważonego rozwoju

Zakres tematyczny 1 "Adaptacja do zmian klimatu - zwiększanie świadomości mieszkańców"

·         Przedstawienie tematu, moderatorka Xymena Plater-Zyberk

·         Keynote speech/ wypowiedzi dwóch ekspertów

        o   Wencke Hertzsch, kierowniczka referatu Wiener Klimateam , MA 20 - Wiedeński Zespół ds. Klimatu, Miasto Wiedeń

        o   Ewa Całus, pełnomocniczka Prezydenta Miasta Krakowa ds. edukacji klimatycznej

·         Dyskusja moderowana

        o   Wencke Hertzsch, kierowniczka referatu Wiener Klimateam, MA 20 - Wiedeński Zespół ds. Klimatu, Miasto Wiedeń

        o   Ewa Całus, pełnomocniczka Prezydenta Miasta Krakowa ds. edukacji klimatycznej

·         Pytania publiczności za pośrednictwem czatu/narzędzia ankietowego lub na żywo

 

Zakres tematyczny 2 "Różnorodność, współpraca oparta na szacunku"

·           Przedstawienie tematu, moderatorka Xymena Plater-Zyberk

·           Keynote speech/ wypowiedzi dwóch ekspertów

          o   Eva Atzmüller, Biuro pełnomocnika ds. równego traktowania Miasta Wiednia

          o   Nina Gabryś-Janowska, pełnomocniczka Prezydenta Miasta Krakowa ds. polityki równościowej

·         Dyskusja moderowana

         o   Eva Atzmüller, Biuro pełnomocnika ds. równego traktowania Miasta Wiednia

         o   Nina Gabryś-Janowska, pełnomocniczka Prezydenta Miasta Krakowa ds. polityki równościowej

·         Pytania publiczności za pośrednictwem czatu/ narzędzia ankietowego lub na żywo

Przerwa

Breakoutsessions (czasowo równolegle)

·         "Adaptacja do zmian klimatu - zwiększanie świadomości mieszkańców"

·         "Różnorodność, współpraca oparta na szacunku"

Podsumowanie moderatorka Xymena Plater-Zyberk oraz prezentacja wyników Breakoutsessions

 

Dzień 2: Dzień Nauki, godz. 9 - 12

Powitanie

·         Moderatorka Xymena Plater-Zyberk (w tym prezentacja programu dnia, a także uwagi techniczne i ankiety)

·         Krzysztof Nowak, kierownik Międzynarodowego Biura Miasta Wiednia w Krakowie

Otwarcie i przemowy

·         Peter Ertl, wicerektor Badania, Innowacje, Współpraca Międzynarodowa, Uniwersytet Techniczny w Wiedniu

·         Jerzy Lis, rektor Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie

Panel 1 "Green City"

·         Przedstawienie tematu, moderatorka Xymena Plater-Zyberk

·         Wykład przewodni: Markus Vill, kierownik Centrum Kompetencji  Budownictwa i Projektowania, FH Campus Wien

·         Panel (Pytania publiczności za pośrednictwem czatu/narzędzia ankietowego lub na żywo)

        o  Markus Vill, kierownik Centrum Kompetencji  Budownictwa i Projektowania, FH Campus Wien

        o   Piotr Wężyk, koordynator modułu studiów "Leśnictwo miejskie", Uniwersytet Rolniczy Kraków, Wydział Leśny, Katedra Zarządzania Zasobami Leśnymi

        o   Piotr Kempf, kierownik Zarządu Zieleni Miejskiej

Przerwa

Panel 2 "Sztuczna inteligencja"

·         Przedstawienie tematu, moderatorka Xymena Plater-Zyberk

·         Wykład przewodni: Allan Hanbury, pełnomocnik ds. internacjonalizacji Wydziału Informatyki, kierownik obszaru badawczego Data Science, Uniwersytet Techniczny w Wiedniu

·         Panel (Pytania publiczności za pośrednictwem czatu/narzędzia ankietowego lub na żywo)

        o  Allan Hanbury, pełnomocnik ds. internacjonalizacji Wydziału Informatyki, kierownik obszaru badawczego Data Science, Uniwersytet Techniczny w Wiedniu

        o  Peter Ertl, wicerektor Badania, Innowacje, Współpraca Międzynarodowa, Uniwersytet Techniczny w Wiedniu

        o  Paweł Malinowski, profesor na Wydziale Odlewnictwa AGH w Krakowie

        o  Andrzej Sidor, kierownik Referatu ds. Cyberbezpieczeństwa Systemu Informatycznego Urzędu Miasta Krakowa.

Prezentacja kierunku studiów FH-Lehrgang Johannes Maerk, kierownik studiów International Relations and Urban Policy, FH Campus Wien oraz prezentacja doświadczeń i prac końcowych krakowskich absolwentów studiów IRUP 2021, Piotra Ziętary, Prezesa Zarządu Wodociągów Miasta Krakowa S.A. oraz Piotra Kempfa, dyrektora Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie.

Podsumowanie moderatorka Xymena Plater-Zyberk

Podsumowanie i pożegnanie Krzysztof Nowak, kierownik Międzynarodowego Biura Miasta Wiednia w Krakowie

Prelegenci

© PID/David Bohmann

Peter Hanke

Peter Hanke, członek zarządu Miasta Wiednia odpowiedzialny za finanse, gospodarkę, pracę, sprawy międzynarodowe i Wiener Stadtwerke. Urodził się 28 marca 1964 r. w Wiedniu. Studiował na Uniwersytecie Ekonomicznym w Wiedniu, zanim dołączył do Wien Holding w 1993 roku.  Był tam odpowiedzialny za wiele obszarów, zaczynając jako konsultant ds. zarządzania biznesem specjalizujący się w kontroli inwestycji w obszarach kultury, wydarzeń, telekomunikacji i mieszkalnictwa, a później także jako kierownik działu rachunkowego. W latach 1996-2002 był również przewodniczącym rady pracowniczej Wien Holding. W 2002 r. Peter Hanke został mianowany jednym z dwóch dyrektorów zarządzających Wien Holding, odpowiedzialnym za obszary biznesowe kultury i zarządzania wydarzeniami, a także logistyki i mobilności. W maju 2018 r. Peter Hanke został mianowany członkiem zarządu Miasta Wiednia i od listopada 2020 r. jest odpowiedzialny za finanse, gospodarkę, pracę, sprawy międzynarodowe i Wiener Stadtwerke. W tej roli został również wybrany na prezesa Wiedeńskiej Agencji Gospodarczej (Wirtschaftsagentur Wien) i Wiedeńskiej Izby Turystycznej (Tourismusverband Wien).

Poza działalnością zawodową Peter Hanke jest aktywny w wielu organizacjach społeczeństwa obywatelskiego. Jest na przykład członkiem zarządu Kinderfreunde Wien, związku Verein Wirtschaft für Integration i Monte Laa Lions Club.

© Jan Graczyński

Jerzy Muzyk

II Zastępca Prezydenta Miasta Krakowa ds. Zrównoważonego Rozwoju, prawnik, absolwent Uniwersytetu Jagiellońskiego, po aplikacji sędziowskiej, zakończonej egzaminem sędziowskim w 1990 roku. W latach 1990–1991 członek orzekający w Kolegium Odwoławczym przy Sejmiku Samorządowym Województwa Krakowskiego. W okresie od 1991 do 2003 roku związany ze środowiskiem ubezpieczeniowym, w tym również jako Dyrektor TUiR WARTA S.A. Oddział w Krakowie. Od 2003 do 2005 roku pracował w Urzędzie Miasta Krakowa na stanowisku Dyrektora Wydziału Architektury i Urbanistyki. Od 2006 roku do chwili powołania prowadził własną Kancelarię Radcowską. Z dniem 27 sierpnia 2018 roku powołany na stanowisko II Zastępcy Prezydenta Miasta Krakowa.

© Lisa Lux

Eva Atzmüller

Zastępczyni pełnomocnika ds. równego traktowania odpowiedzialna za Wiedeńskie Stowarzyszenie Opieki Zdrowotnej. Studiowała logopedię i politologię, specjalizując się w gender studies. W latach 2004 do 2021 Eva Atzmüller pracowała w Szpitalu Uniwersyteckim AKH Wien (Universitätsklinik für Kinder-und Jugendheilkunde). Od 2021 roku jest jednym z pełnomocnikw ds. równego traktowania miasta Wiedeń. Odpowiada za Wiedeńskie Stowarzyszenie Zdrowia (Wiener Gesundheitsverbund). Do jej zadań należą: kontrola przestrzegania wiedeńskiego kodeksu o równouprawnieniu, a także wsparcie poszkodowanych z tego tytułu pracowników. Główny nacisk kładzie na kwestie dyskryminacji ze względu na płeć, w tym molestowanie seksulane, lub ze względu na pochodzenie rodzinne, na przykład w obszarze awansu zawodowego rodziców.

© Urząd Miasta Krakowa/Bogusław Świerzowski

Ewa Całus

Pełnomocniczka Prezydenta Miasta Krakows ds. Edukacji Klimatycznej. Prawniczka, z tytułem radcy prawnego, studia prawnicze ukończyła w Uniwersytecie Jagiellońskim, menadżerka ze skończonymi studiami MBA in Public Management w Krakowskiej Szkole Biznesu Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie z pracą dyplomową pt. "Miejski model proklimatyczny ze szczególnym uwzględnieniem działań gminy miejskiej Kraków". Od 2021 roku jest ekspertką ds. edukacji klimatycznej przy UN Global Compact Network Poland. Od czerwca 2022 reprezentuje Miasto Kraków jako Przewodnicząca Komisji Klimatu Związku Miast Polskich oraz reprezentuje stronę samorządową w Zespole ds. Energii, Klimatu i Środowiska Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego. W czasie pracy w Wydziale Edukacji Urzędu Miasta Krakowa koordynowała przygotowanie krakowskiej eko-wyprawki dla pierwszaków, rekomendacji dla szkół na temat ograniczania zużycia plastiku. Jest współautorką raportu o Edukacji Klimatycznej w Polsce.

© TU Wien/Matthias Heisler

Peter Ertl

Peter Ertl jest od października 2023 roku prorektorem ds. badań, innowacji i spraw międzynarodowych Uniwersytetu Technicznego w Wiedniu (TU Wien). Ukończył studia z zakresu żywności i biotechnologii na BOKU w Wiedniu oraz doktorat z chemii na University of Waterloo (Kanada). Pracował jako postdoc na renomowanym Uniwersytecie w Berkeley (USA). W 2006 roku powrócił do Austrii do Austriackiego Instytutu Technologii (AIT). Ertl wielokrotnie wyjeżdżał za granicę, udając się do UC Berkeley na stypendium Fulbrighta oraz jako wizytujący naukowiec do Nanyang Technological University w Singapurze, Centrum Medycznego na Uniwersytecie w San Francisco i Imperial College London. W 2016 r. został mianowany szefem grupy Lab-on-a-Chip w Instytucie Stosowanej Chemii Syntetycznej na TU Wien, gdzie w 2022 r. został mianowany profesorem uniwersyteckim. W kwietniu 2022 r. Peter Ertl został uhonorowany za swoją pracę badawczą nagrodą państwową za promowanie metod alternatywnych dla testów na zwierzętach, przyznawaną przez Federalne Ministerstwo Edukacji, Nauki i Badań.

© Jan Graczyński

Nina Gabryś-Janowska

Pełnomocniczka Prezydenta Miasta Krakowa ds. Polityki Równościowej, Przewodnicząca Rady ds. Równego Traktowania w Krakowie, Radna Miasta Krakowa (2018-2020). Inicjatorka powołania Nagrody im. Kazimiery Bujwidowej dla wybitnych Krakowianek i współtwórczyni pierwszego w Polsce "Planu Równości Płci" na poziomie samorządu. Specjalizuje się w obszarach związanych z prawami człowieka, przeciwdziałaniem dyskryminacji, równością płci oraz zarządzaniem różnorodnością.

Ukończyła studia magisterskie na Uniwersytecie Jagiellońskim na Wydziale Historii, na specjalizacji historii antropologicznej, skupiając się w swojej pracy naukowej na historii wykluczenia, stygmatyzacji i historii kobiet. Pełniła także funkcję rzeczniczki prasowej w Stowarzyszeniu „Wikimedia Polska”. Była m.in. inicjatorką projektu obywatelskiego „In vitro dla krakowian/ek”. Jako współzałożycielka i wiceprezeska Stowarzyszenia „Sto Lat Głosu Kobiet” organizowała ogólnopolskie obchody stulecia przyznania Polkom praw wyborczych oraz była autorką akcji „Kultura niepodległa kobiet”.

© Christian Ukobitz

Wencke Hertzsch

Urbanistka i planistka przestrzenna. Od ponad 20 lat pracuje w obszarze odnowy i rozwoju miasta z naciskiem na rozwój oraz wprowadzanie partycypacyjnych i kooperatywnych procesów projektowania na różnorodnych poziomach: od bezpośredniej pracy na miejscu, aż po wdrażanie strategii. Wencke Hertzsch była między innymi naukowym pracownikiem Uniwersytetu Technicznego w Wiedniu na kierunku socjologia oraz kierowała zespołem odpowiedzialnym za zarządzenie w dzielnicy Seestadt Aspern.

Od 2016 pracuje dla miasta Wiednia, najpierw jako referentka strategicznej partycypacji w wydziale dyrekcji magistratu miasta Wiednia ds. planowania urbanistycznego, gdzie była odpowiedzialna za strategie partycypacji dla całego miasta. Od grudnia 2021 kieruje własnym wydziałem w dziale magistratu wiedeńskiego MA 20 – Planowanie Eneregetyczne i wprowadza w życie projekty demokracji partycypacyjnej. Jej specjalnością jest tworzenie struktur i implementowanie nowych procesów.

© TU Wien Informatics/Amélie Chapalain

Allan Hanbury

Allan Hanbury jest profesorem Data Intelligence, kierownikiem obszaru badawczego Data Science i przedstawicielem wydziału ds. finansów i internacjonalizacji na Wydziale Informatyki Uniwersytetu Technicznego w Wiedniu (TU Wien). Jest także członkiem wydziału Complexity Science Hub w Wiedniu. Jest współzałożycielem firmy contextflow GmbH, która rozwija sztuczną inteligencję do wsparcia w radiologii.

© Piotr Kempf

Piotr Kempf

Doktor nauk leśnych Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie oraz absolwent studiów magisterskich na FH Campus w Wiedniu z zakresu polityk miejskich i współpracy międzynarodowej. Od 2015 roku pełni funkcję dyrektora Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie. Członek Społecznego Komitetu Odnowy Zabytków Krakowa.

© AGH Wissenschaftlich-Technische Universität Krakau

Jerzy Lis

Prof. dr hab. inż. Jerzy Lis z AGH związany jest od 1973 r., kiedy rozpoczął studia na Wydziale Inżynierii Materiałowej i Ceramiki na kierunku Inżynieria Materiałowa. W AGH pracuje od 1978 r. Przez 10 lat kierował Katedrą Technologii Ceramiki i Materiałów Ogniotrwałych na WIMIC AGH. Łącznie przez cztery kadencje pełnił funkcję prodziekana, a następnie dziekana swojego macierzystego wydziału. Przez trzy kadencje był Prorektorem ds. Współpracy AGH. Od 2020 r. pełni urząd Rektora AGH.

W 1989 r. wyjechał do Stanów Zjednoczonych, gdzie do 1991 r. był pracownikiem naukowym w State University of New York w Buffalo (USA). Odbył także krótsze staże zagraniczne i był zapraszany na cykle wykładów. Profesor zasiada w zagranicznych gremiach naukowych. W działalności badawczej prof. Jerzy Lis specjalizuje się w inżynierii materiałowej oraz technologii chemicznej.

© Johannes Maerk

Johannes Maerk

Doktorat z filozofii politycznej (Uniwersytet w Innsbrucku), studia podoktoranckie na Narodowym Uniwersytecie Autonomicznym Meksyku (UNAM). Kierownik anglojęzycznego programu studiów magisterskich w zakresie stosunków międzynarodowych i polityki miejskiej na FH Campus Wien. Jego badania koncentrują się na stosunkach międzynarodowych, epistemologii nauk humanistycznych, porównawczej myśli politycznej, neoliberalizmie i Czerwonym Wiedniu. Zredagował pięć książek na tematy związane z jego badaniami i opublikował liczne artykuły w czasopismach akademickich.

© Paweł Malinowski

Paweł Malinowski

Profesor na Wydziale Odlewnictwa AGH. Obszar badawczy to optymalizacja procesów produkcyjnych z wykorzystaniem algorytmów uczenia maszynowego i głębokiego, projektowanie dedykowanych systemów sztucznej inteligencji dla przemysłu. Twórca autorskiego oprogramowania SimulationDB do archiwizacji, optymalizacji procesu przygotowania technologii wdrożony w Alstom Power - Polska oraz KIMURA FOUNDRY – Japonia. Odbył dwuletni kontrakt w ośrodku naukowym CERN pod Genewą. Kierował ośmioma projektami badawczymi w tym trzema europejskimi (KIC Raw-Materials). Uczestniczył w wielu projektach badawczych, wdrożeniowych.

Za swoją działalność naukową otrzymał wiele nagród i wyróżnień.

© Andrzej Sidor

Andrzej Sidor

Kierownik Referatu ds. Cyberbezpieczeństwa Systemu Informatycznego Urzędu Miasta Krakowa. Jest absolwentem Wojskowej Akademii Technicznej im. Jarosława Dąbrowskiego w Warszawie, Akademii Techniczno-Rolniczej im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy  oraz Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie. Posiada min. Certyfikat Etycznego Hackera oraz międzynarodowy certyfikat Audytora Wiodącego ISO 27001:2022

Ekspert w cyberbezpieczeństwie, doświadczenie zawodowe zdobywał współuczestnicząc w budowie systemów teleinformatycznych na potrzeby NATO. Autor artykułów o cyberbezpieczeństwie  dla Pisma Samorządu Terytorialnego „Wspólnota”  Pasjonat sztucznej inteligencji, zafascynowany możliwościami tej technologii.

© FH Campus Wien

Markus Vill

Markus Vill obronił swoją pracę dyplomową na kierunku inżynieria budownictwa na OTH Regensburg i Uniwersytecie Technicznym w Wiedniu. W roku 2005, również na Uniwersytecie Technicznym w Wiedniu, zdobył tytuł doktora nauk inżynieryjno-technicznych w dyscyplinie budowy mostów z betonu sprężonego. W latach 2005-20212 zajmował różnie stanowiska w dziale budowy mostów ÖBB Infrastruktur AG. W roku 2010 awansował na zastępcę dyrektora oddziału. Od 2012 wykłada na FH Campus Wien na kierunku konstrukcje betonowe oraz budownictwo mostów, od 2013 pełniąc jednocześnie funkcję dyrektora w Vill ZT GmbH. Od 2017 jest ponadto dyrektorem Centrum Kompetencji Badawczych: Budownictwo i Konstrukcje. Na swoim obecnym stanowisku poświęca się różnorodnym projektom badawczym w zakresie zrównoważonego rozwoju w budownictwie z wykorzystaniem betonu, Life-Cycle-Engineering, wykończeniu z dodatkami uszlachetniającymi w budownictwie betonowym, budownictwie drewnianym, betonach odnawialnym, jak i ocenie i renowacji stojących już konstrukcji. Dodatkowo jest doradcą technicznym w obszarze budownictwa mostów, oceny i kontroli obliczeń statystycznych. Profesor Vill prowadzi krajowe i międzynarodowe gremia takie jak ONK 010 Hauptausschuss Betonbau i jest także delegatem CEN TC 250 SC2 - Structural Concrete. Jego działalność obejmuje również projekty badawcze dotyczące wytrzymałości betonu na ścinanie i ponownego obliczania mostów z betonowymi elementami nośnymi z lat 50-70tych. Jest autorem 125 publikacji naukowych.

© Piotr Wężyk

Piotr Wężyk

Piotr Wężyk, absolwent kierunku Leśnictwo na Uniwersytecie Rolniczym w Krakowie (1991). Praca doktorska na Wydziale Leśnym URK dotyczyła skażenia lasów miejskich Krakowa metalami ciężkimi i siarką z wykorzystaniem technologii GIS (1999). Doświadczony międzynarodowy ekspert w zakresie wykorzystania technologii geoinformatycznych w zarządzaniu i monitorowaniu ekosystemów leśnych oraz Urban Forestry (UF). Zainteresowanie badawcze obejmują m.in. wykorzystanie: technologii skanowania laserowego LiDAR w lasach gospodarczych naturalnych oraz miejskich (Urban Forestry); zastosowań zobrazowań satelitarnych i lotniczych w monitorowaniu stanu zdrowotnego lasów i zmian pokrycia i użytkowania terenu (LULC), GEOBIA; aplikacje BSP w leśnictwie, rolnictwie i ochronie przyrody; prowadzenie analiz czasowo-przestrzennych (3D/4D) GIS; modelowanie jakości życia mieszkańców miast w aspekcie stanu zieleni miejskiej i jej usług ekosystemowych (ES). Koordynuje moduł studiów magisterskich - Urban Forestry (B3; WL URK). Prowadzi współpracę z wieloma ośrodkami naukowymi w tym projekt Li4LAM z partnerami TU Wien oraz BOKU Wien. Autor 273 publikacji naukowych.

© Krakauer Wasserwerke/Kamil Krajewski

Piotr Ziętara

Prezes Zarządu Wodociągów Miasta Krakowa S.A., związany z Wodociągami Miasta Krakowa od 2001 roku. Od 1 kwietnia 2017 roku pełni funkcję Prezesa Zarządu. W latach 2013 – 2015 był Prokurentem, a także Pełnomocnikiem ds. Organizacji i Komunikacji Społecznej w Krakowskim Holdingu Komunalnym S.A., w ramach realizacji projektu budowy ekospalarni.  Piotr Ziętara jest absolwentem Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie i studiów podyplomowych z zakresu zarządzania bezpieczeństwem informacji, współczesnych koncepcji zarządzania przedsiębiorstwem, metod i technik zarządzania procesowego. Ukończył studia MBA in Public Management organizowane przy Krakowskiej Szkole Biznesu Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Posiada uprawnienia do zasiadania w Radach Nadzorczych.  W październiku 2023 r. uzyskał tytuł magistra Dyplomacji i Stosunków Międzynarodowych na Uniwersytecie Nauk Stosowanych FH Campus w Wiedniu.

Partnerzy