Konferencija Vienna Science Days u Krakovu

Vienna Science Days Krakov 2023

30.11. - 1.12.2023

Beč i Krakov nastavili su svoju dugogodišnju suradnju i na dvodnevnoj konferenciji posvećenu najaktualnijim temama. Predstavnici gradskih uprava i renomiranih sveučilišta obaju gradova raspravljali su o trenutačnim i predstojećim izazovima urbanog razvoja. Dva konferencijska dana stvorili su platformu za razmjenu ideja i rješenja za promicanje održivosti i inovacija u urbanim sredinama. Na "Danu Beča" fokus je bio na razmjeni najboljih primjera prakse na administrativnoj razini i to panelima "Prilagodba na klimatske promjene" i "Različitost, suživot uz poštovanje" – na kratkim sesijama raspravljalo se o mogućim zajedničkim projektima vezanima za obje teme. "Dan znanosti" bio je posvećen temama "Zelenog grada" te "Umjetnoj inteligenciji" – nakon uvodnih govora stručnjaci sveučilišta obaju gradova raspravljali su o aktualnim izazovima u okviru obiju tema. Razmjena znanja i tehnologija od velike je važnosti i za sveučilišta i za gradske uprave jer se tako povećavaju kvaliteta života stanovnika u gradovima (sudionicima) i osigurava i za budućnost.

Partneri