zleva: novinář v rozhovoru s odborníkem z aspern Seestadt

Český novinář na stopě chytré Vídni

29.7.2019

Rani Tolimat z pražského online magazínu Svět chytře zjišťoval na konci července 2019, jak fungují chytré technologie ve Vídni.

Novinář navštívil vídeňské magistrátní oddělení MA 33 a dělal si rešerši na téma chytrých semaforů neboli „Smart Traffic Lights“. Tyto semafory například rozpoznají, když chce chodec přejít silnici. Po rozsáhlém testování budou chytrá světla od září 2019 nainstalována do vídeňských ulic.

Rani Tolimat zavítal do vídeňského jezerního města aspern Seestadt – prototyp chytrého města a městské laboratoře. I zde se zaměřil na inovativní řešení pro společné soužití. Rozhovor se zástupci společnosti Wien 3420 doplnila prohlídka „novým“ městským rozvojovým územím.

Na závěr studijní cesty diskutoval pražský novinář s kolegy z programu „Wien gibt Raum“, který se zabývá využitím veřejného prostoru. Zde se odehrává důležitá část života, střetávají se tu ale i nejrůznější zájmy a požadavky uživatelů veřejného prostoru. Úlohou města Vídně je všem poskytnout právní a organizační rámec.

Všechny tři osoby, se kterými Rani Tolimat vedl interview, se shodly, že chytré město je tak chytré, jako jsou jeho obyvatelé.

Další informace