Český rozhlas ke klimatickým změnám

13.8.2020

V srpnu navštívil Český rozhlas Vídeň, aby zjistil více o inovativních projektech na ochranu životního prostředí.

Zástupci Českého rozhlasu tak získali informace nejen o speciálním programu města Vídně na ochranu životního prostředí (KLIP), ale informovali se i o využítí tzv. „brake energy“, kterou využívá vídeňský dopravní podnik Wiener Linien např. k provozu výtahů či eskalátorů. Zájem vzbudily i bezemisní autobusy, které vídeňský dopravní podnik využívá. Na programu nechyběla ani návštěva zástavby Neubau, která představila své „cool“ uličky, kterými bojuje proti městským tepelným ostrovům. Součástí návštěvy byla i prohlídka zeleně, zón setkávání či projekt Gürtelfrische West. Rozhovor byl veden i s vídeňskou Technickou univerzitou, která vyhodnocuje rizika sucha např. v zemědělství a vyvíjí včasné varovné systémy.

Další informace

Ochrana životního prostředí ve Vídni - wien.gv.at
Ulice přizpůsobená klimatu ve Vídni  - Smart City
Gürtelfrische West
Více bezpečí při katastrofách způsobených suchem - TU Wien
Brake Energy: metro jako elektrárna - blog dopravního podniku Wiener Linien