Moderní obec k bydlení a životnímu prostředí

22.5.2019

Koncem května zavítala prostřednictvím Zahraniční kanceláře města Vídně do rakouského hlavního města novinářka Eva Vítková, aby rešeršovala na témata bydlení a životního prostředí.

První den cesty se české novinářce věnovali zástupci z agentury Aspern Smart City Research – Energieforschung, která zodpovídá za koordinaci desítek projektů souvisejících s výstavbou moderní experimentální čtvrti Aspern Seestadt pro cca 20 000 lidí ve východní části Vídně.

Druhý den čekala Evu Vítkovou exkurze v Goethehofu, jednom z městských bytových komplexů, a setkání s představiteli společnosti MyCoffeeCup, která dohromady s magistrátem zprovoznila systém pro vratné kelímky a v centru města a ve stanicích MHD rozmístila automaty, v nichž lze stejně jako v partnerských podnicích zálohované obaly vracet.

Články k vídeňské bytové politice, vznikající čtvrti Aspern Seestadt i k městskému systému vratných kelímků si budou moci čeští čtenáři přečíst například v odborných časopisech Moderní obec nebo Pro-Energy.

Další informace