Smart City Summit ve Vídni

Novináři na Smart City SuMMitu 2022 ve Vídni

30.5.2022

Devět novinářů ze zemí se zastoupením Zahraničních kanceláří města Vídně přijalo pozvání a zúčastnilo se druhého ročníku Smart City SuMMitu ve dnech 30. a 31. května 2022. V popředí stála témata jako klimatická neutralita, inovativní ekologické systémy, aktivní účast obyvatel, bezbariérovost, cirkulární hospodářství ve městě nebo nové nápady pro logistiku a přepravu zboží.

Vídeň si stanovila ambiciózní cíl dosáhnout do roku 2040 klimatické neutrality. Výzvy, před nimiž město stojí, se týkají celé Evropy i celého světa. Mezinárodní výměna nejlepších nápadů a již získaných zkušeností při redukci CO2 jsou proto obzvláště důležité.

Během Smart City SuMMitu se novináři působící ve svých zemích pro renomovaná odborná média či přední noviny mimo jiné seznámili s ukázkovými vídeňskými projekty, například s fotovoltaickou ofenzivou, v jejímž rámci je každý rok vybudováno tolik solárních panelů, že by pokryly plochu stovky fotbalových hřišť. Energetická společenství mají obyvatelům umožnit, aby nebyli pouhými spotřebiteli energie, ale i jejími výrobci, a mohli ji i ukládat či prodávat. V prvním evropském energetickém společenství ve čtvrti Viertel Zwei byl tento inovativní způsob testován během uplynulých čtyř let. Velkou pozornost věnuje vídeňská klimatická strategie také problematice angažovanosti a participace občanů. Společné využívání bytového prostoru (shared housing) nebo různé druhy městské mobility nabízí obrovský potenciál k úspoře zdrojů a přináší win-win situace.

Dvoudenní program Smart City SuMMitu nabídl účastnícím se novinářům vedle přednášek a diskuzí i workshopy a prohlídky v inovativních městských čtvrtích, díky kterým si přítomní mohli novinky prohlédnout na vlastní oči. Každodenní networkingové akce umožnily společné seznámení a posloužily jako základ pro další společnou výměnu.

Smart City SuMMit se konal jako součást globální startupové akce ViennaUP´22.

 

Další informace