Pražská delegace navštívila vídeňský superblok

21.9.2023

Vídeňský superblok je odpovědí na výzvy spojené se změnami klimatu na úrovni městské části a přináší více zeleně, dopravní bezpečnosti i prostoru pro odpočinek a posezení. Osmičlenná delegace z Prahy, složená z radních, členů zastupitelstva a pracovníků úřadu městské části Praha 1, navštívila ve čtvrtek 21. září Vídeň, aby se od tamních odborníků dozvěděla více o projektu superbloku.

Města po celém světě se vyrovnávají s podobnými problémy – rostoucí počet obyvatel ve městech a zvyšující se teploty přinášející nové výzvy v souvislosti s teplotními rekordy. I Vídeň je vystavena znatelným dopadům změny klimatu. Aby bylo možné této krizi čelit, je zapotřebí prozíravých urbanistických projektů, které sahají až na úroveň jednotlivých městských čtvrtí. Právě zde se uplatní vídeňský projekt superbloku.

Na začátku odborné výměny představili pracovníci města Vídně a zástupci společnosti Landscape Architecture and Urban Transformation OG projekt superblok Favoriten. Projekt byl zahájen v roce 2021 s cílem vytvořit na území města „městské buňky“, které by mimo jiné přispěly k přívětivějšímu a udržitelnějšímu uspořádání uličního prostoru, a to mimo jiné prostřednictvím zklidněného dopravního jádra.

Inovativní přístup pro Vídeň, ve které se dá dobře žít

Cílem vídeňského pilotního projektu na vytvoření superbloku je zlepšit kvalitu života místních obyvatel. Proto je hlavní pozornost zaměřena právě na rezidenty. Atmosféra superbloku vytváří a podporuje sounáležitost obyvatel s jejich čtvrtí i městskou částí. Oblast je hustě osídlená a potřebuje tak další veřejně přístupné prostory v bezprostřední blízkosti obyvatel. Kromě toho čtvrť trápí vysoké teploty a vyžaduje opatření na ochlazování. Projekt je inspirován stávajícími superbloky v Barceloně a zaměřuje se na ozelenění, vytvoření dalších volných prostranství a zklidnění dopravy. Velký význam má také zvýšení bezpečnosti dopravy, protože v pilotní oblasti projektu se nachází několik vzdělávacích institucí, jako je střední škola Herzgasse a několik mateřských škol.

Po realizaci různých opatření v oblasti plánování a participace obyvatel se nyní chystá první fáze projektové přípravy a stavební realizace. Ve fázi plánování nových projektů se v současné době nachází také hlavní město Praha. Delegace se proto zajímala zejména o zapojení občanů do přípravného procesu, o názory místních, o kritéria pro výběr projektového území, jako i o dopady územní transformace na obyvatele čtvrti.

Následně se uskutečnila procházka přímo po superbloku, kde si delegace mohla prohlédnout již upravené diagonální filtry. Tyto filtry odklánějí motorovou dopravu na křižovatce do dvou jednosměrných pruhů a zároveň umožňují průchod chodcům a cyklistům. Dále se diskutovalo o dalších otázkách týkajících se realizace projektu.

Vídeň nabídla pražské delegaci další podporu při přípravě plánovaných projektů. Účastníci delegace považují tuto výměnu za začátek dlouhodobější spolupráce a plánují pozvat vídeňské odborníky také do Prahy.

Další informace

Projekt superblok Favoriten – webové stránky města Vídně