Radní Wiederkehr a radní  Šimral si potřásají rukou

Pražský radní Vít Šimral na návštěvě ve Vídni

4.4.2022

Praha a Vídeň loni podepsaly smlouvu o spolupráci. Nyní Vídeň ve dnech 4. a 5. dubna 2022 navštívil Vít Šimral, pražský radní pro školství, sport a podporu podnikání. Během této návštěvy se potkal s místostarostou města Vídně Christophem Wiederkehrem. Hlavními body pracovní cesty bylo školství, hospodářská spolupráce a gender.

V současné době Praha intenzivně investuje do modernizace a nové výstavby školních budov. Vzniknout mají nová sportoviště, mimo jiné i plavecká hala a cyklistická závodní dráha. Pro pražského radního Víta Šimrala a další účastníky delegace proto zajímaly chytrá vídeňská řešení z oblasti školní výstavby a sportovišť. Ta byly představena v rámci setkání s vídeňským místostarostou Christophem Wiederkehrem, který je zároveň radním pro vzdělání, mládež, integraci a transparentnost.

Pražské delegaci byl např. představen vzdělávací kampus Seestadt Aspern Nord. Ten je prvním vzdělávacím kampusem svého druhu. Je totiž zcela nezávislý na fosilních palivech a energii čerpá z mixu solární, geotermální  a akumulované energie. Jiným projektem, který byl pražské delegaci, představen, je sportoviště Sport Arena Wien, které by po dokončení mělo být energeticky soběstačné. Zde bude energeticky využitá země a její termální zásobníky.

Oba zástupci intenzivně diskutovali i nad možnostmi, jak integrovat školou povinné děti, které uprchli před válečným konfliktem z Ukrajiny.  

Na schůzce s Vídeňskou hospodářskou agenturou města Vídně byly tématizovány možnosti spolupráce. Na termínech s Školní direkcí města Vídně a pracovištěm zaměřeným na gender mainstreaming si pražští a vídeňští zástupci vyměnili své know-how i úspěšně realizované projekty.

Vídeň a Praha si vyměňují know-how

Výměna mezi pražskými a vídeňskými zástupci je součástí smlouvy o spolupráci, kterou obě metropole podepsaly v červnu 2021.  Cílem této spolupráce je, aby města ve střední Evropě mohly čelit výzvám 21. století jako je udržitelnost, digitalizace a ochrana životního prostředí.  Konkrétně se Praha a Vídeň domluvily vyměňovat si v následujících pěti letech know-how v oblasti dopravního plánování, odpadového hospodářství a financování a výstavby infrastruktury, bytů a sociálních zařízení.

Pražský zástupce s vídeňskou minulostí

Vít Šimral je Pirát a od roku 2017 součástí pražšké městské rady. Studovaný politolog, sociolog a ekonom zná Vídeň již ze svých studijních let.  

Další informace