Lidé na exkurzi v sále pražského zastupitelstva

Setkání magistrátních ředitelů

5.3.2024

Největší výzvy a budoucí trendy v oblasti evropských městských samospráv byly hlavním tématem první služební návštěvy nového ředitele vídeňského magistrátu v Praze. Dialog s vysoce postavenými vedoucími pracovníky pražské samosprávy ve dnech 5. a 6. března 2024 se vinul od personálních otázek přes investiční projekty až po udržitelnost. Úspěšné setkání poslouží jako základ pro další projekty mezi hlavními městy.

Po oficiálním přijetí v budově Nové radnice očekával ředitele magistrátu Dietmara Grieblera a jeho zástupce pro vnější otázky Stefana Leeba v české metropoli nabitý program. Zástupci Prahy umožnili svým vídeňským protějškům seznámení s magistrátními odbory i dalšími pracovišti, návštěvu sálu zastupitelstva i historického sídla městské správy na Staroměstské radnici.

Od klimatu ke správě
Pražská a vídeňská skupina nejprve diskutovaly o tématech jako udržitelnost v prostorách pražské botanické zahrady, která stejně jako město Vídeň provozuje vlastní vinici. Zde se Vídeňané seznámili s klimatickými opatřeními, která Praha již přijala, a dozvěděli se i o budoucích výzvách, které město čekají. Pražská vinice se totiž nachází na jednom z nejteplejších míst ve městě. Následovala diskuse s ředitelem pražského magistrátu a jeho zástupcem pro územní plánování a vedoucím investičního oddělení, která se zaměřovala na investiční projekty v oblasti dopravy a volného času a na zajištění zdrojů financování.

Druhý den začal seznámením se s prostory a procesy pražského 65členného městského zastupitelstva a poté pokračoval obeznámením se s organizací krizového štábu pražského magistrátu. Ten v reálném čase vyhodnocuje stovky zdrojů, aby odpovědní představitelé města mohli vždy koordinovat nejdůležitější městské a krizové organizace. Mnohé z analyzovaných informací jsou k dispozici i veřejnosti, prostřednictvím specializovaného městského portálu. Zástupci obou měst se také domlouvali na další odborné výměně v oblasti bezpečnosti.

Spolupráce mezi Prahou a Vídní
Návštěva je jen začátkem čilé výměny mezi oběma hlavními městy v roce 2024. Jednání magistrátních vedoucích budou pokračovat na výročním setkání pěti ředitelů středoevropských městských úřadů v Bratislavě na konci března. Kromě toho se letos uskuteční řada bilaterálních projektů mezi Vídní a Prahou, o jejichž průběh se bude starat Mezinárodní kancelář města Vídně. Na programu v nejbližších týdnech jsou například odborný workshop o mobilitě a veřejná konference Vienna Science Days v Praze pro odborníky z obou měst. V delším časovém horizontu jsou v jednání i vzájemné politické návštěvy.

 

Další informace
Praha.eu (webové stránky Prahy)
Wien.gv.at (webové stránky Vídně, německy)