Vídeň prezentuje v Praze svůj systém poplatků při zacházení s komunálním a živnostenským odpadem

15.10.2019

Pražský magistrát spolupracuje na přípravě nového zákona o odpadech. Ing. Volkmar Kloud, vedoucí oddělení pro sběr odpadu a druhotných surovin z vídeňského magistrátního oddělení pro odpadové hospodářství, představil v Praze, jak ve Vídni funguje systém vybírání poplatků za odpad. Možná může jít tento systém Praze příkladem.

V současné době mají v Praze povinnost přihlásit se do městského systému sběru odpadu jen soukromé osoby. Právnické osoby nebo firmy tuto povinnost nemají a mohou se obrátit na jakoukoli jinou firmu, která se svozem odpadu zabývá.

V půlce října 2019 spoluorganizoval pražský magistrát jednodenní konferenci pro odborníky i zainteresovanou veřejnost na téma "Nakládání s komunálním a tzv. živnostenským odpadem ve světle návrhu nového zákona o odpadech". Kromě odborníka z Vídně, ing. Klouda, svými názory přispěly i "Pražské služby" či "Hospodářská komora ČR". Akce vznikla i za podpory kanceláře "Řanda Havel Legal" a poradenského portálu "epravo.cz". Výsledky diskuze budou představeny a projednány i v Poslanecké sněmovně ČR.

Další informace