Általános felhasználási feltételek

WH International Services GmbH Magyarországi Közvetlen Kereskedelmi Képviselete (1054 Budapest, Széchenyi rakpart 3.) (a továbbiakban: "Kiadó") www.viennaoffices.hu weboldalának általános felhasználási feltételei:

1. A tartalom felhasználása

1.1. Amennyiben nem ért egyet a következő általános felhasználási feltételekkel, kérjük, tartózkodjon a weboldal tartalmának felhasználásától. Szolgáltatásaink igénybevételével Ön elfogadja az általános felhasználási feltételeket. Kérjük, olvassa el figyelmesen az alábbi általános felhasználási feltételeket.

2. Szerzői jogok

2.1. A Kiadó saját tartalma, különösen ezen oldalak sajtóközleményei, fényképei, logói és videói szerzői jogi védelem alatt állnak. A Kiadó ingyenesen engedi meg ezen tartalom felhasználását hírközlés céljából, különösen az előbb említett célokra történő internetes közzététel, másolás és harmadik személyekhez történő átvitel útján mind részletekben, mind származékos formában. Kiemeljük, hogy a felhasználás minden formájában hivatkozni kell a Kiadó személyhez fűződő jogaira és ezért tartalmaznia kell a Kiadót megillető szerzői jogi védelemre utaló jelzést.

2.2. Kizárólag az egyes jogosultak hozzájárulásával lehet felhasználni harmadik személyek olyan tartalmát, amelyet nem a Kiadó alkotott meg és amelyet a Kiadó honlapján bemutattak vagy tároltak.

2.3. A forráskód bármely, még a részleges felhasználása is szerzői jogi védelem alatt áll és a gyártó által meghatározott feltételek mellett használható fel, valamint ahhoz a gyártó kifejezett írásbeli hozzájárulása szükséges.

3. Felelősségkizárás

3.1. A jelen weboldalon elérhetővé tett tartalmat a Kiadó jóhiszeműen és lelkiismeretesen alkotja meg és szerkeszti, hogy megbízható és naprakész információval lássa el a felhasználókat. Az egyes szerzők felelősségi körébe tartozik a hyperlink vagy egyéb internetes megoldás útján elérhetővé tett minden olyan információ, amely kívül esik a Kiadó közzétételi tevékenysége feletti közvetlen ellenőrzés körén. Az ilyen szerzők információi, valamint azok bármilyen következményei tekintetében a Kiadó részéről a felelősség kizárt.

3.2. A Kiadó jelzi, hogy a tartalomban felbukkanó hibákat nem lehet maradéktalanul megelőzni, ezért a Kiadó az információk pontosságát nem garantálja. A Kiadó nem felel a más forrásokból származó hibákért, illetve azok szerkesztéséért. A tartalomért és annak hatásaiért a Kiadó felelőssége kizárt. A Kiadó sem közvetlenül, sem közvetetten nem tehető felelőssé különösen a tartalom olyan közvetlen és közvetett hatásáért, amelyet jelen weboldalon található információ használata vagy az azzal való visszaélés okozott.

3.3. A Kiadó fenntartja magának a jogot, hogy az erkölcstelen, etikátlan, jogsértő vagy káros tartalmat eltávolítsa. A felelősségkizárás lefed minden olyan tartalmat, amit a jelen oldalon keresztül tettek elérhetővé, mint például a tudatosan vagy nem tudatosan hivatkozott weboldalakat, nyilvános fórumokat, vendégkönyveket, felhasználói véleményeket és tanácsokat, valamint egyéb internetes információt. A közzétett véleményeknek nem kell megegyezniük a Kiadó véleményével.

4. Joghatóság

4.1. A jelen Általános Felhasználási Feltételekből származó, illetve ezzel kapcsolatban felmerülő valamennyi jogvita esetében kizárólag a hatáskörrel és illetékességgel rendelkező magyar bíróságnak van joghatósága.

5. Jogválasztás

5.1. A Kiadó és a jelen weboldal felhasználója közötti szerződéses kapcsolatokra Magyarország joga az irányadó az ENSZ-nek az áruk nemzetközi adásvételéről szóló egyezménye és a magyar nemzetközi kollíziós jog szabályai nélkül.