Pravila i uvjeti korištenja

Opći uvjeti – Izjava o odricanju od odgovornosti

Opći uvjeti korištenja web stranice www.viennaoffices.hr, u vlasništvu društva WH International Services GmbH - podružnica Zagreb za usluge, Miramarska cesta 24, 10000 Zagreb, u nastavku teksta "Izdavač":
 

1. Korištenje sadržaja

1.1. Ako ne pristajete na sljedeće opće uvjete, molimo da se suzdržite od korištenja sadržaja ove web stranice. Korištenjem naših usluga pristajete na opće uvjete upotrebe. Molimo da pažljivo pročitate sljedeće opće uvjete. 

2. Zaštita autorskih prava

2.1. Izdavačev vlastiti sadržaj, naročito priopćenja za tisak, fotografije, logotipovi i video zapisi koji se nalaze na ovim stranicama, zaštićeni su autorskim pravom. Izdavač dopušta besplatnu upotrebu tog sadržaja u svrhe izvještavanja, naročito za objave na Internetu, kopiranje i prijenos trećim osobama u gore navedene svrhe, u dijelovima ili u izvedenom obliku. Ističemo da se pri bilo kojem obliku uporabe danog sadržaja mora navoditi Izdavačevo moralno pravo te istaknuti obavijest o zaštiti njegovih autorskih prava. 

2.2. Sadržaj trećih osoba kojeg nije izradio Izdavač, a koji je predstavljen ili pohranjen na web stranici Izdavača može se koristiti samo uz pristanak držatelja posebnih prava.

2.3. Sva, ali i samo djelomična upotraba izvornog koda podložna je zaštiti autorskih prava i uvjetima proizvođačeve licence te zahtijeva proizvođačev izričit i pisani pristanak.

3. Isključenje odgovornosti

3.1. Izdavač stvara i uređuje sadržaj koji je učinjen dostupnim na ovoj web stranici postupajući u skladu s načelom savjesnosti i poštenja kako bi korisnicima omogućio pouzdane i ažurne informacije. Za sve podatke koji su učinjeni dostupnim putem hiperveze ili drugih internetskih tehnika, a koji nisu pod neposrednom kontrolom djelatnosti objavljivanja Izdavača, odgovara autor istih. Izdavačeva odgovornost za bilo koje podatke koji su učinjeni dostupnim na takav način, kao i bilo kakve posljedice koje iz toga proizlaze, je isključena.

3.2. Izdavač ukazuje na to da se pogreške u sadržaju ne mogu u potpunosti spriječiti te se stoga ne može garantirati za točnost niti jedne informacije. Izdavač nije odgovoran za pogreške prouzročene od strane određenih izvora ili pogreške nastale njihovim uređivanjem. Isključena je bilo kakva Izdavačeva odgovornost za sadržaje i njihove učinke. Naročito, urednik ne može biti odgovoran, izravno ili neizravno, za bilo kakav izravan ili neizravan učinak sadržaja, koji je uzrokovan upotrebom ili zloupotrebom informacija sadržanih na ovoj web stranici.

3.3. Izdavač može ukloniti sav sadržaj koji je nemoralan, neetičan, protuzakonit ili sadrži štetan sadržaj. Isključenje odgovornosti obuhvaća sav sadržaj kao što su namjerno ili nenamjerno povezane web stranice, otvoreni forumi, knjige gostiju, mišljenja korisnika te savjeti i druge informacije s Interneta koje su učinjene dostupnima preko ove stranice. Objavljena mišljenja se ne moraju podudarati s Izdavačevim mišljenjem.

4. Sudska nadležnost

4.1. Za sve sporove koji proizlaze iz ili su u vezi s ovim Općim uvjetima isključivo je nadležan  sud u Zagrebu.

5. Mjerodavno pravo

5.1. Za ugovorne odnose između izdavača i korisnika ove web stranice mjerodavno je pravo Republike Hrvatske izuzimajući pritom Konvenciju Ujedinjenih Naroda o međunarodnoj prodaji robe te hrvatska pravila o rješavanju sukobu zakona.