Adatvédelmi szabályzat

Adatvédelmi nyilatkozat

Személyes adatainak védelme nagyon fontos a számunkra. Adatait kizárólag a hatályos törvényeknek megfelelően kezeljük (GDPR). A továbbiakban arról tájékozódhat, miként kezeljük személyes adatait honlapunkon és egyéb tevékenységeink kapcsán, illetve, hogy milyen jogok és követelések illetik meg Önt adatvédelmi szempontból.

Általános információk a WH International Services GmbH adatkezeléséről
Általános információk a WH International Services GmbH által az MA 27 megbízásából végzett adatkezelésről
Általános információk a WH International Services GmbH által a Bécsi Gazdasági Ügynökség megbízásából végzett adatkezelésről

Általános információk az WH International Services GmbH adatkezeléséről

Az adatkezelés mértéke

Személyes adatokat csak akkor kérünk, használunk fel és tárolunk, ha honlapunk működtetéséhez, illetve tevékenységünk végzéséhez ez feltétlenül szükséges. Adatait kizárólag arra a célra használjuk fel, amire elkértük, és csak addig tároljuk, ameddig ennek a célnak a megvalósításához feltétlenül szükséges. Nem végzünk automatizált döntéshozatalt, sem profilalkotást. Adatait – a lenti eseteket kivéve – nem adjuk tovább harmadik félnek, harmadik országnak vagy nemzetközi szervezeteknek.

Kizárólag olyan adatok megadására kérjük Önt, amelyek hírlevelek és más tájékoztató anyagok kiküldéséhez, illetve az Önnel fennálló szerződéses jogviszony keretében végzett tevékenységünk megfelelő elvégzéséhez szükségesek. Amennyiben ezeket az adatokat nem bocsátja rendelkezésünkre, nem tudjuk elvégezni azt a tevékenységet, amelynek teljesítésére kötelezettséget vállaltunk.

Az adatkezelés jogalapja

Személyes adatait kizárólag az Általános Adatvédelmi Rendeletben (GDPR) meghatározott jogalapok alapján gyűjtjük és kezeljük. Amennyiben az adatkezeléshez az érintett személy beleegyezését kérjük, ez a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja alapján történik (Beleegyező nyilatkozat). Amennyiben az érintett személy és a WH International Services GmbH között szerződéses jogviszony áll fenn, vagy a szerződéskötéshez szükséges intézkedésekre van szükség, ezek során a GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pontja szerint járunk el (Szerződés teljesítése és a szerződéskötést megelőző intézkedések). Amennyiben törvényi határozat kötelez bennünket az adatkezelésre, ezt a GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pontja alapján végezzük. Amennyiben az adatkezelésre a WH International Services GmbH jogos érdekének védelme miatt van szükség, ezt a GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pontja alapján tesszük - amennyiben ez nem sérti az érintett személy jogos érdekeit vagy nem korlátozza aránytalanul az érintett személy alapvető jogait és szabadságát.

Az érintettek jogai

Az adatkezelés által érintett személyként Önt számos jog illeti meg a személyes adataihoz kapcsolódóan. A GDPR 15. cikke szerint joga van tájékoztatást kérni az Önről tárolt adatokról, a GDPR 16. cikke szerint kérheti a hibás adatok helyesbítését, a GDPR 17. cikke szerint kérheti az adatok törlését, a GDPR 18. cikke szerint pedig kérheti az adatkezelés korlátozását. A GDPR 21. cikkelye értelmében joga van bármikor tiltakozni az általunk végzett adatkezelés ellen.  

Amennyiben az adatkezelést beleegyező nyilatkozat birtokában végezzük, azt bármikor visszavonhatja anélkül, hogy a beleegyezés visszavonása befolyásolná a beleegyező nyilatkozat birtokában a visszavonás időpontjáig végzett adatkezelést.

Amennyiben úgy érzi, hogy jogai nem vagy nem megfelelően teljesülnek, panaszt tehet az illetékes hatóságnál. Ausztriában ez az Adatvédelmi Hivatal, amelynek elérhetősége:

Österreichische Datenschutzbehörde
Barichgasse 40-42
1030 Wien
T +43 1 52 152-0
E dsb@dsb.gv.at

Különböző adatkezelési műveletek

A WH International Services GmbH az egyes adatkezelési műveletek során különböző szerepeket tölt be (adatkezelő, adatfeldolgozó vagy közös adatkezelő). Az alábbi adatkezelési műveletek során a GDPR értelmében az adatkezelésért felelős a

WH International Services GmbH
Renngasse 5/Top 4
1010 Wien

Képviseli: Mag. Markus Pöllhuber és Sanja Drazic
T +43 1 368 34 24
info@viennaoffices.at

Adatkezelési megbízott: Mag. jur. Siegfried Gruber, CISM (O.P.P.)
dsgvo@viennaoffices.at

1. Marketing célú adatkezelés

Amennyiben Ön üzleti kapcsolatban áll velünk, postai úton vagy elektronikusan hasonló termékekről és szolgáltatásokról szóló küldeményeket illetve ünnepi alkalmakhoz kapcsolódó (például karácsonyi) jókívánságokat kaphat tőlünk. Ezt a GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pontja szerint a tevékenységhez kapcsolódóan fennálló üzleti kapcsolatok ápolásához és az új üzleti kapcsolatok beindításához való jogos érdekből végezzük. Az ilyen célú adatkezelés ellen bármikor tiltakozhat.

Adatait az üzleti kapcsolat megszűnésével és a törvényileg előírt adó- és vállalatjogi adattárolási kötelezettség lejártával töröljük.  

2. Kép-, hang- és videófelvételek készítése rendezvények és delegációk során

Rendezvények során előfordulhat, hogy a résztvevő személyekről kép-, hang- és videófelvételeket készítünk. Erre a tevékenységeink bemutatása és dokumentálása miatt van szükség. A felvételeket a honlapunkon (www.viennaoffices.at és www.viennaoffices.hu), közösségi média felületeinken (Facebook, Instagram, Twitter, LinkedIn, Vimeo) valamint nyomtatott kiadványokban (brosúrák és egyéb kiadványok) használjuk fel. A jogalap a PR-tevékenység iránti jogos érdek és tevékenységünk bemutatása a GDPR 6. cikke (1) bekezdésének f) pontja szerint.

Az adatkezelés ellen bármikor jogában áll tiltakozni. A kiindulási alapot azonban az jelenti, hogy a felvételek készítése és felhasználása során az adatkezelő érdeke nem sérti aránytalan mértékben a természetes személyek jogait és szabadságait. Különösen, hogy ezek a természetes személyek nyilvános helyen tartózkodtak, őket a felvételek készítéséről és felhasználásáról előzetesen és a helyszínen is tájékoztatták, valamint a felvételek készítésekor és nyilvánosságra hozatalakor különösen ügyelnek arra, hogy a felvételeken szereplő személyek jogos érdekei ne sérüljenek. 

Az adatokat csak addig tároljuk, amíg erre a fent leírt célok megvalósításához feltétlenül szükség van.  

3. Nyereményjátékok

Amennyiben valamelyik nyereményjátékunkon vesz részt, adatait a nyereményjáték lebonyolításához szükséges mértékben kezeljük a GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pontja szerint. Adatait a nyereményjáték lezárásakor töröljük. Adatait kizárólag akkor továbbítjuk a nyereményjátékban résztvevő partnernek, amennyiben nevének közlése feltétlenül szükséges a nyeremény rendelkezésre bocsátásához. Ezen kívül semmilyen esetben sem adjuk tovább az adatokat harmadik félnek kivéve, ha ehhez a nyereményjátékban résztvevő – kiskorúak esetén azok törvényes képviselője – a kifejezett hozzájárulását adta, vagy a WH International Services GmbH erre köteles például egy törvényi vagy hatósági rendelkezés nyomán.

4. Honlapunk használatához kapcsolódó adatkezelés

4.1. Sütik

Honlapunk úgynevezett sütiket használ. Ezek olyan kicsi szövegfájlok, amelyek a böngészőn keresztül kerülnek az Ön gépére. Nem okoznak kárt.

A sütiket arra használjuk, hogy az általunk kínált tartalmat felhasználóbarát formában bocsássuk az Ön rendelkezésére. Egyes sütik addig az Ön gépén maradnak, amíg ezeket ki nem törli. Így rendszerünk a böngészőjét a következő látogatáskor már automatikusan felismeri.  

Amennyiben ezt nem szeretné, beállíthatja a böngészőjét úgy, hogy mindig értesítse a sütikről, így ezeket egyesével, és akkor engedélyezi, amikor egyetért velük.

A sütik deaktiválása korlátozhatja honlapunk használatát.

Általános információk a WH International Services által az MA 27 (Bécs Város európai ügyekért felelős ügyosztálya) megbízásából végzett adatkezelésről

A lent felsorolt esetekben a WH International Services GmbH adatfeldolgozó - a GDPR értelmében az adatkezelő: 

Magistrat Wien
Magistratsabteilung 27 – Europäische Angelegenheiten
T +43 1 4000 27004
E post@ma27.wien.gv.at

Az adatvédelmi megbízott az alábbi e-mail címen érhető el:  datenschutzbeauftragter@wien.gv.at

További információt itt talál: https://www.wien.gv.at

1. Hírlevelek és egyéb tájékoztató anyagok kiküldése

Személyes adatait (keresztnév, vezetéknév, e-mail cím, intézmény (opcionális), pozíció (opcionális) a „Vienna Update“ című hírlevél kiküldéséhez kezeljük, amihez Ön előzetesen a beleegyezését adta. A jogalapot a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja (Beleegyező nyilatkozat) adja. Beleegyezését bármikor visszavonhatja a newsletter@viennaoffices.hu címre küldött e-mailben. A beleegyezés visszavonása nem érinti a visszavonás időpontjáig végzett adatkezelési tevékenységet. Adatait a beleegyezés visszavonása után töröljük.

Személyes adatait (keresztnév, vezetéknév, e-mail cím, intézmény (opcionális), pozíció (opcionális) tájékoztató anyagok kiküldéséhez használjuk, amire szerződéses kötelezettséget vállaltunk a GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pontja alapján (Szerződés teljesítése és a szerződéskötést megelőző intézkedések). Adatait a szerződéses jogviszony megszűnésével valamint az adó- és vállalkozásjogi törvények által előírt adattárolási kötelezettség lejártával töröljük.

Amennyiben tájékoztató anyagainkra opt-in feliratkozással jelentkezik, az adatkezelést a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja szerint az Ön beleegyezésével végezzük. Beleegyezését bármikor visszavonhatja e-mailben. A beleegyezés visszavonása nem érinti a visszavonás időpontjáig végzett adatkezelési tevékenységet. Adatait a beleegyezés visszavonása után töröljük.  

2. Városok közti párbeszéd és külföldi kommunikáció Bécs Városa megbízásából

Amennyiben delegációkkal vagy tájékoztatással kapcsolatos kérdéssel fordul hozzánk, személyes adatait (keresztnév, vezetéknév, elérhetőség, intézmény, pozíció, a találkozó/tájékoztatás helyszíne és témája) az adott szolgáltatás teljesítéséhez a GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pontja alapján kezeljük.

Adatait az üzleti kapcsolat lezárultával valamint a törvényileg előírt adattárolási határidők (a Bécsi Városháza selejtezési rendje, adó- és vállalatjogi adattárolási határidők) lejártával töröljük.

3. Rendezvényszervezés

Amennyiben valamelyik rendezvényünkön vesz részt, adatait a GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pontja alapján (a szerződés teljesítése) a rendezvény megszervezése és lebonyolítása céljából kezeljük.

Amennyiben a rendezvény megszervezéséhez elengedhetetlenül szükséges, adatait a következő címzetteknek adjuk át:

szállodák és egyéb releváns harmadik szolgáltatók, légi- és vasúttársaságok, egyéb közlekedési vállalatok, üzleti és szerződéses partnerek.

A rendezvény keretében esetenként kép-, hang- és videófelvételeket készítünk. Bővebben erről a következő pontban olvashat.

4. Kép-, hang- és videófelvételek készítése rendezvények és delegációk során

Rendezvények során előfordulhat, hogy a résztvevő személyekről kép-, hang- és videófelvételeket készítünk. Erre tevékenységeink bemutatása és dokumentálása valamint a Bécs városával fennálló, Bécs város nemzetközi tevékenységével kapcsolatos szerződésünkben vállalt szolgáltatások teljesítése miatt van szükség. A felvételeket a honlapunkon (www. viennaoffices.at és www.viennaoffices.hu), közösségi média felületeinken (Facebook, Instagram, Twitter, LinkedIn, Vimeo) valamint nyomtatott kiadványokban (brosúrák és egyéb kiadványok) használjuk fel, illetve esetenként továbbadjuk az MA 27-nek. A jogalapot a GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pontja és az Osztrák Adatvédelmi Törvény 12. és 13. paragrafusa szerinti Bécs városának a PR-tevékenységhez és nemzetközi tevékenységeinek bemutatásához fűződő jogos érdeke adja, amelynek célja ismertségének növelése. 

Az adatkezelés ellen bármikor jogában áll tiltakozni. A kiindulási alapot azonban az jelenti, hogy a felvételek készítése és felhasználása során az adatkezelő érdeke nem sérti aránytalan mértékben a természetes személyek jogait és szabadságait. Különösen, hogy ezek a természetes személyek nyilvános helyen tartózkodtak, őket a felvételek készítéséről és felhasználásáról előzetesen és a helyszínen is tájékoztatták, valamint a felvételek készítésekor és nyilvánosságra hozatalakor különösen ügyelnek arra, hogy a felvételeken szereplő személyek jogos érdekei ne sérüljenek. 

Az adatokat csak addig tároljuk, amíg erre a fent leírt célok megvalósításához feltétlenül szükség van.
 

Általános információk a WH International Services által a Bécsi Gazdasági Ügynökség megbízásából végzett adatkezelésről

A lent felsorolt adatkezelési tevékenységek esetében a GDPR 26. cikke alapján a következő felek a közös adatkezelők: 

WH International Services GmbH
Renngasse 5/Top 4
1010 Wien

képviseli Mag. Markus Pöllhuber és Sanja Drazic
T +43 1 368 3424
E info@viennaoffices.at

Adatvédelmi megbízott: Mag. jur. Siegfried Gruber, CISM (O.P.P. Beratungs GmbH)  
E dsgvo@viennaoffices.at

és a
Wirtschaftsagentur Wien. Ein Fonds der Stadt Wien

(Bécsi Gazdasági Ügynökség)
Mariahilfer Straße 20
1070 Wien

képviseli Mag. Gerhard Hirczi és Mag. Gregor Deix
T +43 1 25200
E info@wirtschaftsagentur.at

Adatvédelmi megbízott: Mag. Harald Kudlich
T +43 1 4000 86780
E kudlich@wirtschaftsagentur.at

1. Tanácsadási tevékenységhez kapcsolódó adatkezelés

Amennyiben igénybe veszi telephelylétesítéssel és nemzetközi hálózatok támogatásával és kiépítésével kapcsolatos tanácsadási szolgáltatásunkat, a cél megvalósítása érdekében a GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pontja alapján, vagy törvényi kötelezettség esetén a GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pontja alapján kezeljük adatait (alapadatokat - például cím, telefonszám, e-mail, fax, adószám; a kapcsolattartás adatait - különösen írásos kommunikáció; bankszámlaszám; szervezeti adatok; elszámoláshoz szükséges adatok).

Amennyiben a szerződés teljesítéséhez elengedhetetlenül szükséges vagy törvény kötelez rá, adatait a következő címzetteknek adjuk át:

bankok, jogi képviselők, vagyonkezelők, könyvvizsgálók és adótanácsadók, bíróságok, közigazgatási hatóságok, behajtó cégek, hitelezők, szerződéses és üzleti partnerek, biztosítók, Osztrák Statisztikai Hivatal

Adatait az üzleti kapcsolat lezárultával valamint a törvényileg előírt adattárolási határidők lejártával töröljük.

2. Rendezvényszervezés (a WH International Services GmbH és a Wirtschaftsagentur. Ein Fonds der Stadt Wien. közös rendezvényei keretében)  

Amennyiben valamelyik rendezvényünkön vesz részt, adatait a GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pontja alapján (a szerződés teljesítése) a rendezvény megszervezése és lebonyolítása céljából kezeljük.

Amennyiben a rendezvény megszervezéséhez elengedhetetlenül szükséges, adatait a következő címzetteknek adjuk át:

szállodák és egyéb releváns harmadik szolgáltatók, légi- és vasúttársaságok, egyéb szállítóvállalatok, üzleti és szerződéses partnerek.

Adatait a szerződéses jogviszony megszűnésével valamint az adó- és vállalkozásjogi törvények által előírt adattárolási kötelezettség lejártával töröljük.

A rendezvény keretében esetenként kép-, hang- és videófelvételeket készítünk. Bővebben erről a következő pontban olvashat.

3. Kép-, hang- és videófelvételek készítése rendezvények során

Rendezvények során előfordulhat, hogy a résztvevő személyekről kép-, hang- és videófelvételeket készítünk. Erre a tevékenységeink bemutatása és dokumentálása miatt van szükség. A felvételeket a honlapunkon (www. viennaoffices.at és www.viennaoffices.hu), közösségi média felületeinken (Facebook, Instagram, Twitter, LinkedIn, Vimeo) valamint nyomtatott kiadványokban (brosúrák és egyéb kiadványok) használjuk fel. A Bécsi Gazdasági Ügynökség a felvételeket a rendezvények dokumentálására valamint a médiában történő beszámolókhoz (újságok, magazinok, kiadványok vagy honlapok és közösségi média platformok) használja fel.

A jogalapot a GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pontja és az Osztrák Adatvédelmi Törvény 12. és 13. paragrafusa szerint a  PR-tevékenységhez és a tevékenységeink bemutatásához fűződő jogos érdek adja, amelynek célja ismertségünk növelése. 

Az adatkezelés ellen bármikor jogában áll tiltakozni. A kiindulási alapot azonban az jelenti, hogy a felvételek készítése és felhasználása során az adatkezelő érdeke nem sérti aránytalan mértékben a természetes személyek jogait és szabadságait. Különösen, hogy ezek a természetes személyek nyilvános helyen tartózkodtak, őket a felvételek készítéséről és felhasználásáról előzetesen és a helyszínen is tájékoztatták, valamint a felvételek készítésekor és nyilvánosságra hozatalakor különösen ügyelnek arra, hogy a felvételeken szereplő személyek jogos érdekei ne sérüljenek. 

Az adatokat csak addig tároljuk, amíg erre a fent leírt célok megvalósításához feltétlenül szükség van.