Wiedeń buduje stacje szybkiego ładowania samochodów elektrycznych

20.9.2023

Do 2040 roku władze Wiednia zamierzają rozbudować infrastrukturę do ładowania samochodów elektrycznych w centrum miasta i budują dwie pierwsze stacje szybkiego ładowania, każda z dziesięcioma stanowiskami.

Miasto Wiedeń i Wien Energie robią kolejny krok w elektryczną przyszłość i dalej rozbudowują infrastrukturę ładowania samochodów elektrycznych. Po planowanej budowie 1.000 publicznych punktów ładowania na zlecenie miasta, największy regionalny dostawca usług energetycznych w kraju Wien Energie uruchamia obecnie dwie pierwsze publiczne stacje szybkiego ładowania. Od teraz kierowcy samochodów elektrycznych mogą korzystać z dziesięciu punktów ładowania przy Margaretengürtel 74, każdy o mocy do 150 kilowatów zielonej energii. Za kilka tygodni Wien Energie ukończy także drugą stację szybkiego ładowania z dziesięcioma stanowiskami ładowania na Währinger Gürtel. Punkty ładowania zostały celowo zbudowane w lokalizacjach o wzmożonym natężeniu ruchu, zwaszcza dojazdów do pracy. Przeciętny samochód elektryczny ładuje się w tych ultraszybkich punktach ładowania w zaledwie 12 minut, zapewniając zasięg do 100 kilometrów.
 
W Wiedniu liczba samochodów elektrycznych stale rośnie. Opcje szybkiego ładowania staną się kluczowym czynnikiem w nadchodzących latach. Według nowego badania przeprowadzonego przez firmę energetyczną Wien Energie i władze miasta Wiednia liczba tych samochodów wzrośnie z około 20.000 do około 155.000 do 2030 r., co oznacza wzrost o około 675 procent. Oznacza to, że wzrost liczby e-samochodów będzie niemal dwukrotnie szybszy niż zakładano w poprzednim badaniu z 2018 roku.
 
„Jako miasto postawiliśmy sobie bardzo ambitne cele klimatyczne. Oprócz masowej ekspansji transportu publicznego i największego programu rozbudowy ścieżek rowerowych w historii Wiednia, elektryfikacja prywatnego transportu zmotoryzowanego jest również ważną częścią modelu klimatycznego miasta. Istniejąca, gęsta sieć punktów ładowania elektronicznego pokazuje, że Wiedeń jest już na dobrej drodze. Kierowcy samochodów elektrycznych mogą ładować w publicznym punkcie ładowania średnio co 400 metrów. Opcje szybkiego ładowania staną się głównym czynnikiem w ciągu najbliższych kilku lat. Nowe publiczne stacje szybkiego ładowania to ważne projekty, dające sygnał startowy do dalszej ekspansji w obszarach publicznie dostępnych” – powiedziała Ulli Sima, członek zarządu miasta ds. mobilności.
 
Udział samochodów elektrycznych w Wiedniu wyniesie według badania około 10 procent w 2025 r. Do 2030 r. potrzebnych będzie aż 3.000 ogólnodostępnych punktów ładowania, a do 2040 r. aż 7.000. Miasto opracowuje obecnie plany średnio- i długoterminowej rozbudowy infrastruktury stacji e-ładowania. „Przestrzeń publiczna w Wiedniu jest ograniczona, dlatego zadbamy o promowanie półpublicznych i prywatnych punktów ładowania jako części infrastruktury ładowania” – kontynuowała Sima. Obecnie opracowywana jest nadrzędna strategia dalszej rozbudowy infrastruktury ładowania.