European Cities Conference: mesto kot delodajalec

26. - 27.4.2023

V okviru konference European Cities Conference »Mesto kot delodajalec: izzivi in potenciali na kadrovskem področju« 26. in 27. aprila 2023 so predstavniki Mesta Dunaj s partnerji iz številnih evropskih in avstrijskih mest razpravljali o možnostih in trenutnih izzivih, s katerimi se soočajo mestne uprave na kadrovskem področju. Udeleženci so na konferenci čezmejno in medmestno izmenjevali mnenja ter svoje znanje bogatili z izkušnjami in idejami svojih mednarodnih kolegov.

Negotovosti na trgu dela in korenite spremembe na področju dela vplivajo tudi na mestne uprave, zato si prizadevajo v svetovni konkurenci zagotoviti najbolj spretne in zanesljive sodelavce, saj so učinkovite mestne uprave z raznolikimi nalogami ključnega pomena za vsakodnevno skrb za prebivalce ter za zagotavljanje kakovostnega življenja.

Mednarodna izmenjava v času globalnih izzivov

Mestni minister za finance, gospodarstvo, delo, mednarodne zadeve in mestno infrastrukturno podjetje Wiener Stadtwerke, Peter Hanke, je v uvodnem nagovoru poudaril pomen tesnega sodelovanja in stalne izmenjave znanja in izkušenj med evropskimi mesti in regijami, saj se Evropa sooča s korenitimi spremembami na vseh področjih, od demografskega do tehnološkega, ter s političnim in gospodarskim razdorom.

Strokovnjaki so v predstavitvah, ki so sledile, povzeli novosti na trgu dela, na katerem se morajo mestne uprave uveljavljati poleg mnogih drugih podjetij, ter govorili o pričakovanjih in načrtovanju poklicne poti zaposlenih. Poleg tega so poudarili tudi prednosti mestne uprave kot delodajalca, kot so možnost vseživljenjske in raznolike kariere na različnih področjih, prožne oblike dela, varnost zaposlitve, mednarodne izmenjave v drugih ustanovah ter opravljanje izredno pomembnega dela. Poleg tega so obravnavali tudi raznolike oblike organizacije dela, s katerimi lahko mestne uprave privabljajo zainteresirane kandidate. Strokovnjaki so se strinjali tudi glede izjemnega pomena pozitivne delovne kulture za dobro učinkovitost in zadovoljstvo zaposlenih.

Samozadostno in enotno – primeri dobrih praks iz Evrope

Udeleženci so s predstavitvijo berlinskega kariernega avtobusa, programa »FiT: ženske v obrtnem in tehničnem sektorju« dunajskega potniškega prometa Wiener Linien in sodelovanja z univerzami ter (visokimi strokovnimi) šolami ponazorili uspešne primere svojih projektov in programov, s katerimi nagovarjajo bodoče sodelavce, ustrezno uporabijo in razvijajo njihova znanja ter pri njih vzbudijo in ohranjajo zanimanje za dolgoročno delo v službi občanov. Na Dunaju tako priložnost ponuja karierni dan, ki bo za zaposlene in zunanje iskalce dela potekal 23. maja v dunajski mestni hiši.

Dvodnevna konferenca je pokazala, da se lahko mesta zaradi raznolikih možnosti zaposlitve, ki jih nudijo kandidatom, samozavestno predstavijo na trgu dela in tako še naprej zagotavljajo kakovostno življenje prebivalcev evropskih mest.

Mednarodne pisarne Mesta Dunaj: most med Dunajem in Evropo

Za vzpostavitev trajnostnega političnega dialoga in razvoj skupnih rešitev v povezanem gospodarskem prostoru Mesto Dunaj na različnih področjih sodeluje s sosednjimi mesti. Mednarodne pisarne Mesta Dunaj v Beogradu, Berlinu, Budimpešti, Krakovu, Ljubljani, Pragi, Sarajevu, Sofiji in Zagrebu kot podjetja Javnega holdinga Dunaj od 1. januarja 2016 skrbijo za mednarodno umeščanje Dunaja kot vozlišča za dialog, medvladne projekte ter stike z javnostjo. Zaradi bližine stike z Bratislavo ohranjajo kar neposredno iz pisarne na Dunaju.

Dodatne Informacije

ECC "The City as an Employer" (v angleščini)