Fotovoltické panely na streche Pratru vo Viedni

Mesto Viedeň výrazne rozširuje fotovoltiku

2.8.2023

Výkon fotovoltiky spoločnosti Wien Energie vzrástol v prvom polroku na 116 megawattov. Do konca roka 2023 spoločnosť plánuje inštaláciu ďalších 60 zariadení na verejných budovách vo Viedni a viacero veľkých fotovoltických projektov. Cieľom je do roku 2030 vyrobiť dostatok energie z fotovoltiky na ekologické zásobovanie približne 400 000 viedenských domácností.

Najväčší dodávateľ energie v Rakúsku, spoločnosť Wien Energie, výrazne investuje do rozšírenia fotovoltiky. V prvom polroku 2023 uviedla do prevádzky množstvo fotovoltických elektrární, vrátane tých na streche hlavného závodu Wiener Linien v Simmeringu alebo Viedenského prístavu, čím celkový výkon fotovoltických elektrární spoločnosti stúpne na 116 megawattov. Celkovo tieto zariadenia dokážu vyrobiť ekologickú elektrinu pre približne 58 000 viedenských domácností. Viedeň venuje osobitnú pozornosť strechám verejných budov, ako sú stanice verejnej dopravy, nemocnice, školy, športové haly a domovy dôchodcov. Do konca roku sa pripravuje inštalácia ďalších približne 60 fotovoltických systémov na strechách verejných budov.

"Najväčší potenciál pre udržateľnú výrobu energie vo Viedni sa nachádza na strechách. Tie sa stanú malými ekoelektrárňami uprostred mesta. Do roku 2030 chceme vyrobiť toľko energie z fotovoltiky, že budeme môcť ekologicky šetrnou energiou zásobovať 400 000 domácností," vysvetľuje Peter Hanke, mestský radca pre hospodárstvo a verejné služby Viedne. Mesto tak chce získavať 1 000 megawattov výroby energie z obnoviteľných zdrojov. Na dosiahnutie klimatických cieľov je potrebné rozšírenie výroby ekologickej energie, no samotné fotovoltické systémy na strechách nebudú stačiť na pokrytie dopytu po obnoviteľnej elektrickej energii v budúcnosti. „Musíme využiť vhodné plochy v celom Rakúsku. V súčasnosti máme viac ako 500 elektrární v štádiu projektového plánovania," hovorí Michael Strebl, predseda predstavenstva spoločnosti Wien Energie.

Spoločnosť Wien Energie začala v prvom polroku s výstavbou dvoch veľkých ekologických fotovoltických elektrární na ploche 14 hektárov v Štajersku - v obciach Ratten a Gosdorf, s celkovým výkonom približne 30 megawattov. Aby podporila biodiverzitu, spoločnosť špeciálne vysádza trávy a kríky a používa ekologické opatrenia, ako sú kamenné a drevené konštrukcie či hniezdne búdky ako prirodzený úkryt pre hmyz, plazy a vtáky.

Spoločnosť Wien Energie tiež testuje nové inovatívne koncepty v oblasti fotovoltiky, vrátane fasádnej fotovoltiky. Nedávno bola na fasádu dátového centra spoločnosti WienIT, ktorá je interným poskytovateľom IT a obchodných služieb Wiener Stadtwerke, nainštalovaná vertikálne umiestnená fotovoltická elektráreň. Týmto spôsobom sa využíva ekologická elektrická energia, čo umožňuje ekologické využitie predtým nevyužitej fasády. Cieľom tohto projektu je získať poznatky o jeho vplyve a pripraviť následné projekty.

Tlačová správa v pdf
(lgl)