Vienna Science Days

Vienna Science Days

Na Vienna Science Days sa stretávajú zástupcovia viedenskej samosprávy a medzinárodných partnerských miest s renomovanými výskumníkmi z popredných univerzít, aby diskutovali o aktuálnych výzvach v oblasti rozvoja miest. Každý rok sa konajú dve podujatia, ktoré pozostávajú z Dňa vedy, na ktorom si členovia univerzít vymieňajú názory, a z Viedenského dňa pre odborníkov z mestských správ.

Konferencie vytvárajú inšpiratívnu platformu na výmenu nápadov a vývoj riešení, ktoré podporujú udržateľnosť a inovácie v mestskom prostredí. Vienna Science Days tak nadväzujú na úspešnú tradíciu Viedenských dní, ktoré od roku 2016 ponúkajú odborníkom z Viedne a z partnerských miest vynikajúcu príležitosť na nadviazanie kontaktov.

Najbližšie Vienna Science Days sa budú konať v dňoch od 30. novembra do 1. decembra 2023 v Krakove. Priblížia témy adaptácie na zmenu klímy, rešpektujúcej spolupráce v mestskej samospráve, zeleného inteligentného mesta/obce a umelej inteligencie.

Vienna Science Days Sarajevo 2023

Vienna Science Days Sarajevo 2023

Na dvojdňovej konferencii o aktuálnych témach pokračuje Viedeň a Sarajevo vo svojej dlhoročnej spolupráci. Zástupcovia mestských správ, kantónu Sarajevo a renomovaných univerzít oboch miest budú diskutovať o súčasných a budúcich výzvach pri rozvoji miest.
27. - 28.9.2023
pfeil