Vienna Science Days

Vienna Science Days

Na Vienna Science Days sa stretávajú zástupcovia viedenskej samosprávy a medzinárodných partnerských miest s renomovanými výskumníkmi z popredných univerzít, aby diskutovali o aktuálnych výzvach v oblasti rozvoja miest. Každý rok sa konajú dve podujatia, ktoré pozostávajú z Dňa vedy, na ktorom si členovia univerzít vymieňajú názory, a z Viedenského dňa pre odborníkov z mestských správ.

Konferencie vytvárajú inšpiratívnu platformu na výmenu nápadov a vývoj riešení, ktoré podporujú udržateľnosť a inovácie v mestskom prostredí. Vienna Science Days tak nadväzujú na úspešnú tradíciu Viedenských dní, ktoré od roku 2016 ponúkajú odborníkom z Viedne a z partnerských miest vynikajúcu príležitosť na nadviazanie kontaktov.

VSD Krakov

Vienna Science Days v Krakove 2023

Viedeň a Krakov nadviazali na dlhoročnú spoluprácu v rámci konferencie Vienna Science Days, ktorá počas dvoch dní venovala pozornosť aktuálnym témam. O súčasných a budúcich výzvach rozvoja miest diskutovali zástupcovia mestských samospráv a renomovaných univerzít z oboch miest. Konferencia poskytla platformu na výmenu nápadov a riešení na podporu udržateľnosti a inovácií v mestskom prostredí. Mestský " Deň Viedne" sa zameral na výmenu osvedčených postupov na administratívnej úrovni s panelmi " Adaptácia na zmenu klímy" a " Rozmanitosť, rešpektujúce spolunažívanie" - o spoločných projektoch súvisiacich s oboma témami sa diskutovalo ďalej v skupinách. "Deň vedy" bol venovaný témam "Zelené mesto" a "Umelá inteligencia" - po hlavných príhovoroch v paneloch diskutovali odborníci z univerzít oboch miest. Výmena poznatkov má veľký význam pre univerzity aj mestské správy, aby sa zlepšila kvalita života obyvateľov (zúčastnených) miest a bola zabezpečená i do budúcnosti.
30.11. - 1.12.2023
pfeil
Vienna Science Days Sarajevo 2023

Vienna Science Days Sarajevo 2023

Na dvojdňovej konferencii o aktuálnych témach pokračuje Viedeň a Sarajevo vo svojej dlhoročnej spolupráci. Zástupcovia mestských správ, kantónu Sarajevo a renomovaných univerzít oboch miest budú diskutovať o súčasných a budúcich výzvach pri rozvoji miest.
27. - 28.9.2023
pfeil