KunstHausWien

Prvé Viedenské klimatické bienále

24.1.2024

Interdisciplinárne a interaktívne - takto sa predstavuje prvé Viedenské klimatické bienále - Klima Biennale Wien. 100 dní plných environmentálneho umenia a inšpirácie pre udržateľnú budúcnosť iniciovalo mesto Viedeň a odohrávať sa bude už čoskoro na území celého mesta.

Inovatívny festival klimatického umenia sa uskutoční od 5. apríla do 14. júla 2024. Počas týchto dní sa bude zameriavať na potenciál umenia, dizajnu, architektúry a vedy s ohľadom na udržateľnú a pre život vhodnú budúcnosť a vplyv klimatických zmien na spoločnosť. Cieľom nového festivalu je vytvoriť udržateľnú sieť kontaktov a prostredníctvom komplexnej diskusie o zmenách na planéte umožniť čo najväčšiemu počtu návštevníkov aktívne sa podieľať na formovaní budúcnosti. Bienále, iniciované oddeleniami mesta Viedeň pre klímu, kultúru a hospodárstvo, je organizované v spolupráci s KunstHausWien, múzeom Wien Holdingu, a bude prebiehať na viac ako 60 miestach hlavného mesta.
 
"Klimatická kríza predstavuje globálnu výzvu, ktorú môžeme zvládnuť len spoločne. Viedenské klimatické bienále nesie ducha kolektívnej spoločenskej zodpovednosti a prostredníctvom umenia a vedy poskytuje interdisciplinárne podnety. S potešením konštatujem, že toto fórum solidarity má širokú podporu programových partnerov, čím dáva priestor rôznorodým nápadom, víziám a myšlienkam týkajúcim sa pálčivých otázok našej doby," zdôrazňuje Veronica Kaup-Hasler, mestská radkyňa pre kultúru a vedu.
 

Viedenské Klimatické Bienále spolu s viac ako 60 rôznymi inštitúciami, iniciatívami a organizáciami ponúka komplexný a multiperspektívny program. Medzi highlighty podujatia patria dve výstavy pri príležitosti svetového dňa vody 2024 vo Foto Arsenal Wien - výstava Beaty Gütschow "Widerstand. Flut. Brand." a Laury Winant "From a Tongue We Are Losing". V Belvedere 21 sa Angelika Loderer a Oliver Ressler vo svojich dielach budú zaoberať dôsledkami klimatickej krízy. Weltmuseum Wien vystaví "Unknown Artists of the Amazon" a Künstlerhaus Vereinigung bude prezentovať "Kubus III" s dielami Michaela Goldgrubera a Markusa Guschelbauera. Kunsthalle Wien sa spolu s Wiener Festwochen bude venovať prepojeniu kozmu a slnka so sociálnymi a politickými hnutiami. Dôležitou súčasťou festivalu sú okrem iných aj inštitúcie z akademického prostredia, ďalej Architekturzentrum Wien, Brunnenpassage, Haus der Geschichte Österreich, MuseumsQuartier Wien, Stadtkino im Künstlerhaus či Admiral Kino. Výrazný dôraz na vzdelávanie, sprostredkovanie a spoluúčasť kladú i mnohé ďalšie projekty ako "Mobilná škola umenia a udržateľnosti", "Dock for Change", "Future Lab" a "Vzdelávacie cesty". Tieto iniciatívy sa aktívne venujú zapájaniu detí a mladých ľudí do formovania udržateľnej budúcnosti.

Centrom Bienále je práve zrekonštruovaný KunstHausWien a slúži ako sídlo pre skupinovú výstavu "Into the Woods", ktorá sa na dvoch poschodiach venuje vplyvom človeka na lesné ekosystémy a ich deštrukciu. V projektovom priestore Garáž sú k dispozícii modulárne dielne, repair-kaviarne a workshopy, zatiaľ čo vnútorné nádvorie poskytuje udržateľný priestor pre rozhovory, predstavenia, koncerty a komunitné stretnutia. V júni sa v KunstHausWien uskutoční aj Vienna Climate Summit, nový formát interaktívneho sympózia zameraného na školskú a mimoškolskú vzdelávaciu komunitu s workshopmi, ako aj vedeckými a umeleckými podnetmi. Významným areálom festivalu bude aj Nordwestbahnhof, kde sa vytvorí tzv. experimentálny priestor pre mestské spolunažívanie, prezentovaný spolu s umeleckými perspektívami pre životodarnú budúcnosť.

Viac informácií o podujatí na oficiálnej webstránke Klima Biennale Wien.

Tlačová správa v pdf
(lgl)