Nová mestská štvrť

Viedeň chystá novú mestskú štvrť

20.9.2023

Na mieste bývalej železničnej stanice Nordwestbahnhof vo Viedni vznikne nový obytný priestor pre 16 000 obyvateľov. Táto rozsiahla revitalizácia v gescii mesta a rakúskych železníc okrem nových obytných zón zahŕňa zavedenie novej dopravnej linky, vytvorenie impozantného zeleného centra a Highline Parku.

Na 44-hektárovej ploche pripravuje mesto Viedeň spolu s Rakúskymi spolkovými železnicami (ÖBB) projekt, ktorý spojí dve časti mestskej štvrte Brigittenau, oddelené doterajšou železničnou stanicou Nordwestbahnhof. Projekt sa zameriava na udržateľný urbanizmus, sociálnu inklúziu, veľkorysé zelene plochy a kvalitné verejné dopravné spojenia. Tak ako v celej Viedni, aj tu sa realizuje koncept cenovo dostupného bývania: 60 percent bytov bude dotovaných, vrátane mestských bytov. Zvyšný podiel bude financovaný zo súkromných zdrojov. Výstavba by mala začať v roku 2026.

"Naším cieľom, spolu s ÖBB, je vytvoriť v našom rastúcom meste živú štvrť, ktorá poskytne všetko, čo obyvatelia potrebujú pre kvalitný život: cenovo dostupné a atraktívne bývanie, vytvorenie 4700 nových pracovných miest, prístup k vzdelávaniu a bohaté možnosti pre kultúru a rekreáciu – všetko v pešej dostupnosti. Veľký dôraz kladieme na využitie prízemných častí, kde sa plánujú vytvoriť atraktívne priestory pre reštaurácie, kancelárie a obchody s dostatkom zelene," zdôraznil primátor Michael Ludwig.

Významným prvkom projektu transformácie bývalého industriálneho priestoru je vytvorenie zeleného centra. Nový, rozsiahly park v rozlohe desiatich hektárov verejného priestoru ponúkne obyvateľom kvalitné miesto na oddych a rôzne aktivity. Spolu s "Freie Mitte" (tzv. voľným stredom) vytvorí ekologicky hodnotný koridor pri Dunaji s rozlohou takmer 20 hektárov. Bývalá prístupová trasa sa transformuje na Highline Park, určený pre peších a cyklistov. Okrem cyklistickej dopravy sa plánuje výstavba novej električkovej trasy, ktorá by mala byť v prevádzke už od roku 2028. Zelené centrum bude zároveň zohrávať dôležitú úlohu pri hospodárení s dažďovou vodou.

Nová mestská štvrť „Nordbahnviertel“ venuje osobitnú pozornosť aj oblasti vzdelávania. V priebehu nadchádzajúcich rokov sa plánuje výstavba troch verejných a jednej štátnej školy. Od roku 2028 by mal zároveň novovzniknutý vzdelávací areál slúžiť až pre 1 600 detí. Areál bude zahŕňať dvanásť skupín materských škôl, tridsaťtri celodenných tried, osem špeciálnych tried, tvorivé dielne, telocvične a základnú umeleckú školu. Vzdelávací areál sa bude vyznačovať svojou udržateľnosťou, efektívnym energetickým konceptom a obehovým hospodárstvom. Jeho konštrukcia bude zahŕňať ozelenený sokel a fasádu tvorenú drevenými a keramickými prvkami, podporujúcimi zelené prostredie okolo vzdelávacieho centra.

V roku 2024 sa na železničnej stanici Nordbahnhof začne s vyklčovaním a úpravou prostredia. Väčšina stavebného materiálu sa bude premiestňovať prostredníctvom železničnej dopravy, a minimálne 70 percent neškodného demolačného materiálu bude opätovne použitých alebo recyklovaných. Zameranie na udržateľný rozvoj tejto štvrte zahŕňa aj úsilie o zachovanie historických budov tam, kde to bude možné. Dve tehlové budovy preto budú ponechané, aby spoločne pripomínali históriu tejto oblasti.

Tlačová správa v pdf
(lgl)