Wien Menschen

Viedeň opäť dvojmiliónovou metropolou

6.10.2023

Štatistické údaje potvrdili historický míľnik – Viedeň prekročila hranicu dvoch miliónov obyvateľov. Rast populácie, najmä od 90. rokov 20. storočia, urobil z Viedne piate najväčšie mesto v Európskej únii. Tento úspech je výsledkom početnej imigrácie, ktorá nielen zmenila etnické zloženie mesta, ale aj jeho vekovú štruktúru, čím sa stalo mladšou a rozmanitejšou metropolou. Viedeň naďalej zostáva jedným z najdynamickejších miest v Európe, pripraveným čeliť výzvam a príležitostiam, ktoré s rastom populácie prichádzajú.

Podľa predbežných údajov z mesačného monitorovania obyvateľstva Štatistickým úradom vo Viedni dosiahlo mesto Viedeň dňa 1. októbra 2023 historický míľnik. Hlavné mesto Rakúska v priebehu septembra 2023 po viac ako sto rokoch opäť prekročilo symbolickú hranicu dvoch miliónov obyvateľov. Po Berlíne, Madride, Ríme a Paríži sa tak Viedeň stáva piatym najväčším mestom v Európskej únii a druhým najväčším mestom v nemecky hovoriacich krajinách.

Už v roku 1910 dosiahla Viedeň s 2,08 miliónmi obyvateľov najvyšší počet obyvateľov vo svojej histórii. Neskôr však začala čeliť demografickému úpadku a starnutiu obyvateľstva. V roku 1988 s počtom obyvateľov 1,48 milióna dosiahla Viedeň svoje historické minimum. Od 90. rokov však zažíva výrazný nárast obyvateľstva, ktorý pokračuje dodnes -  v priemere o 20 000 ľudí ročne. V uplynulom roku bol s viac ako 51 000 novými obyvateľmi zaznamenaný rekordný nárast obyvateľstva, odkedy sú k dispozícii ročné štatistické údaje (od roku 1962).

Nakoľko mala Viedeň v minulom storočí negatívnu bilanciu pôrodnosti, nárast obyvateľstva mohol byť dosiahnutý iba prostredníctvom migrácie, čo bolo napríklad v 60. a 70. rokoch 20. storočia. Od roku 2004 Viedeň opäť zaznamenáva pozitívne čísla pôrodnosti, ktorá tiež prispieva k rastu populácie. Väčšina nárastu obyvateľstva viedenskej metropoly v posledných desaťročiach však pochádza z medzinárodnej migrácie, najmä zo zahraničia. Vplyv vnútornej migrácie na zmenu počtu obyvateľov Viedne je vo všeobecnosti pomerne malý.  

S približne 39 percentami obyvateľov narodených v zahraničí je Viedeň spolu s Bruselom jedným z najrozmanitejších miest v EÚ. V súčasnosti sú Srbsko, Turecko a Nemecko najčastejšími krajinami pôvodu občanov Viedne, ktorí sa nenarodili v Rakúsku. Zatiaľ čo počet obyvateľov narodených v Srbsku sa v posledných rokoch takmer nezvýšil a počet obyvateľov narodených v Turecku už klesol, počet Viedenčanov narodených v Nemecku sa od roku 2002 viac ako zdvojnásobil. Najvýraznejší nárast v počte obyvateľov za posledných 20 rokov bol pozorovaný z krajín strednej a východnej Európy ako aj z hlavných utečeneckých krajín v rokoch 2015/16, najmä zo Sýrie a Afganistanu a najnovšie z Ukrajiny.

Imigrácia mení nielen etnické zloženie, ale aj vekovú štruktúru obyvateľstva Viedne. V 70. rokoch 20. storočia bola Viedeň považovaná za jedno z demograficky najstarších miest na svete. Neustály prílev prevažne mladých ľudí vo veku od 18 do 30 rokov viedol v posledných desaťročiach k opätovnému miernemu poklesu priemerného veku viedenskej populácie. Od roku 2015 je Viedeň najmladšou spolkovou krajinou v Rakúsku s pomerne vysokým podielom obyvateľstva v produktívnom veku od 15 do 64 rokov (takmer 70 %) a pomerne nízkym podielom seniorov nad 65 rokov (17 %).

S rastúcim počtom obyvateľov sa Viedeň stáva atraktívnou a rozmanitou európskou metropolou, čo nesie so sebou výzvy aj príležitosti pre budúcnosť. Plánovanie a poskytovanie verejnej infraštruktúry a služieb pre rastúcu populáciu sa stávajú prioritou. Ako podklad pre plánovanie slúžia prognózy obyvateľstva, ktoré vypracúva Štatistický úrad vo Viedni.

Tlačová správa v pdf
(lgl)