Ovečky na Donauinsel

Živé kosačky vo Viedni

27.10.2023

O trávu obľúbeného miesta na rekreáciu vo Viedni sa nestarajú kosačky, ale ovce. Sedemdesiatčlenné stádo aj tento rok od apríla do októbra spásalo trávu Dunajského ostrova v rámci európskeho projektu LIFE DICCA, ktorý svojimi opatreniami reaguje na prebiehajúce klimatické zmeny.

Ovce na Dunajskom ostrove vo Viedni spásli v tejto sezóne 10,7 hektára pasienkov, čo je približne 15 futbalových ihrísk. Ak sa spočítajú všetky spásané plochy od roku 2019, zodpovedá to veľkosti niečo vyše 70 futbalových ihrísk (vyše 50 hektárov). Po dlhom lete sa tu sezóna skončila nielen pre kúpajúcich sa, ale aj pre obľúbené zvieratá, ktorým vytrvalé jarné dažde zabezpečili svieže lúky plné bylín a tráv až do jesene. Začiatkom októbra ich majitelia previezli späť do farmy Kablhof v regióne Mostviertel. 

"Stádo oviec sa stalo stálicou na Dunajskom ostrove a má veľa priaznivcov. Šetrné a ekologické kosenie lúk prispieva k zvýšeniu biodiverzity, ako aj k prepojeniu biotopov. Pre mnohých Viedenčanov a Viedenčanky stoja ovce za výlet na sever Dunajského ostrova. Tešíme sa na ne aj budúci rok!" hovorí Ulli Sima, mestská radkyňa zodpovedná za vodné zdroje vo Viedni.

Ovce sú vďaka svojim úzkym kopytám úžasne obratné, šetrné k pôde a dobre si poradia aj s nerovným terénom. Týmto spôsobom otvárajú rastlinné plochy, ktoré by boli ťažko dostupné mechanickým kosačkám. Pritom nikdy nevyžierajú holé plochy a udržiavajú pod kontrolou najmä rýchlo rastúce rastliny. Zostávajúce porasty rastlín slúžia ako zdroj potravy alebo úkryt pre rôzne druhy hmyzu. Stádo oviec sa zdržiava na oplotenej pastvine približne týždeň. Po spasení plochy sa mobilný plot premiestni a na rad prichádza ďalšia časť.

Pasenie oviec sa realizuje od roku 2019 a je súčasťou projektu EÚ LIFE DICCA, ktorý oddelenie Wiener Gewässer začalo na Dunajskom ostrove realizovať na jeseň 2018. V rámci tohto projektu sa realizujú rôzne opatrenia na prispôsobenie Dunajského ostrova klimatickým zmenám.

Viac o projekte na: www.life-donauinsel.wien.at

Tlačová správa v pdf
(lgl)