Делегатите на конференцията в заседателната зала

Конференция на европейските градове "Общината като работодател"

Международен обмен във времена на глобални предизвикателства

Конференция на европейските градове "Общината като работодател"

26. - 27.4.2023

На 26 и 27 април 2023 г. в рамките на Конференцията на европейските градове " Общината като работодател: предизвикателства и потенциал в сектора на човешките ресурси" Община Виена и нейните партньори от множество европейски и австрийски градове анализираха възможностите и актуалните предизвикателства пред градските администрации в областта на човешките ресурси. Участниците обмениха идеи отвъд националните и градските граници и се възползваха от опита и идеите на своите колеги от чужбина.

Градските администрации също са засегнати от сътресенията на пазара на работна ръка и дълбоките промени в света на труда и на фона на глобалната конкуренция трябва да се стремят да наемат най-добрите умове и надеждни служители. Защото добре функциониращите градски администрации с разнообразните си задачи са от съществено значение за ежедневното обслужване и качеството на живот на гражданите.

Международен обмен във времена на глобални предизвикателства

Виенският градски съветник по финанси, икономика, труд, международни отношения и Виенски комунални предприятия Петер Ханке подчерта при откриването на конференцията значението на доброто сътрудничество и постоянния обмен на знания между европейските градове и региони с оглед на огромните промени - от демографски до технологичен прелом - и политическите и икономическите различия на нашия континент.

В последвалите панели експертите направиха преглед на съвременното развитие на пазара на труда, където градските администрации трябва да се състезават с множество други компании. Дискутирани бяха и очакванията на служителите и плановете им за кариера. Подчертани бяха предимствата на градските администрации като работодател, възможностите за дългогодишна и разнообразна кариера в различни области, гъвкави модели на работно време, сигурна работна среда, международни стажове и смислена работа, както и различните форми на съвременна организация на труда, с които градските администрации могат да спечелят заинтересованите кандидати. Експертите се обединиха и около особено голямото значение, която има положителната работна култура за доброто представяне и удовлетворението на служителите.

Самостоятелно и заедно – примери за най-добри практики от Европа

С представянето на Берлинския кариерен автобус, програмата "FiT – Жени в занаятите и технологиите" на предприятието за градски транспорт Виенски линии както и сътрудничеството с университети и висши технически училища лекторите дадоха успешни примери от свои проекти и програми, насочени към бъдещите служители, към правилно използване и развитие на техните таланти и спечелването и задържането им на работа в дългосрочен план в услуга на жителите на града. Такива възможности за настоящите служители и търсещите работа предлага голямата трудова борса във виенското кметството на 23 май.

Двудневната конференция показа, че градовете могат уверено да се представят на пазара на труда поради предлаганите разнообразни възможности за кариера, така че да продължат да осигуряват високо качество на живот в европейските градове.

Международни офиси на Община Виена: Мостът към Европа

Община Виена си сътрудничи с други европейски градове в различни области с цел развитие на устойчив политически диалог и съвместни решения в едно свързано икономическо пространство. От 1 януари 2016 г. международните офиси на град Виена под формата на общинско дружество във Виенски холдинг отговарят за международното позициониране на Виена като европейски център за диалог, за съвместни проекти и за работа по връзки с обществеността в Белград, Берлин, Будапеща, Краков, Любляна, Прага, Сараево, София и Загреб. Поради близостта връзките с Братислава се поддържат директно от Виена.

Още информация:

ECC "The City as an Employer" (английски)