Подиумна дискусия по време на втория конферентен ден

Творческите индустрии като генератор на растеж в съвременния град

22.2.2019

Вторият ден от двустранната конференция на градовете Виена и София премина под мотото CREATE & GROW: Creative Sofia meets Creative Vienna и беше посветен изцяло на творческия бизнес

На 22 февруари 2019 г. организаторите от Виенската бизнес агенция и Столична общинска агенция за приватизация и инвестиции събраха в национална галерия "Квадрат 500" представители на компаниите в сферата на креативните индустрии: архитектура, дизайн, търговия с арт изделия, мода, мултимедия, издателство, видео игри, музикален бизнес и кинопроизводство. В центъра на вниманието бяха стартиращите и малките и средни предприятия в бранша.
 

Виенската бизнес агенция представи програмите си в подкрепа на предприемачи, които искат да се установят в австрийската столица. Една от тях е Vienna Calling Creative, която осигурява на иновативни предприемачи достъп до финансиране, както и институционална и комуникационна подкрепа. Крайният срок за кандидатстване е 30 юни 2019 г.

През октомври 2018 г. двете общински бизнес агенции подписаха споразумение “Град към град” (‘City-to-City’ agreement) с цел да улеснят и насърчат бизнес сътрудничеството между двете столици. Творческите индустрии са приоритетен сектор както за Виена, така и за София, а целта на събитието е да насърчи дългосрочното сътрудничество в областта. И в двата града вече са се установили ключови предприятия от сектора на креативните индустрии.