Дискусия на тема икономически растеж

Виена покани журналисти на Среща на интелигентните градове

6.6.2023

Интелигентните градове са свързани в международна мрежа и са призвани да поемат една съществена мисия в борбата с климатичната криза. Затова Община Виена отново покани журналисти от няколко партньорски града на международната годишна среща на интелигентните градове, която се проведе на 6 юни и беше посветена на климатично неутралните градове.

Промените в климата изправя градовете пред съвсем нови предизвикателства. Необходимите иновации за климатично ефективно градско развитие отново бяха основна тема на срещата на интелигентните градове, част от стартъп фестивала ViennaUP'23. Международните участници обсъдиха в няколко дискусионни кръга различни климатични проекти и потенциал. Сред публиката бяха и представители на реномирани специализирани медии и новинарски портали от партньорските градове в мрежата на международните офиси на Община Виена.

Заедно срещу климатичните промени

При откриването градският съветник Юрген Чернохорски отново подчерта амбициите на Виена да стане неутрална по отношение на климата до 2040 г., но обърна внимание и на значението на сътрудничеството. Освен експерти от Виенска енергетика (Wien Energie), Виенски комунални предприятия (Wiener Stadtwerke) и Виенската бизнес агенция, думата имаха и международни експерти, включително от Европейския институт за иновации и технологии (EIT). Декларирана цел: трансгранично сътрудничество между различни икономически и технологични сектори и градове.

Дискусията започна с въпроса доколко икономиката може да се развива и да предлага решения във времена на климатична криза. От 2019 г. Виена в сътрудничество с бизнеса и университетите изпълнява „Стратегия ВИЕНА 2030 – Икономика и иновации“, сред чиито приоритети са и интелигентни решения за градските зони.

Кръговата икономика като климатичен проект

Специален фокус на срещата тази година беше кръговата икономика. Един от многото ключови проекти на стратегията ВИЕНА 2030 е WieNeu+. Като част от офанзивата за обновяване „Wir SAN Wien“, програмата за 2021 г. започна със саниране на блокове в квартал Иненфаворитен, а през тази година беше разширена в целева зона около улица Нордвестбанщрасе, за да направи сградите и обществените пространства щадящи климата и зелени. Първоначално районите проведоха семинари и проучвания за обновяване и рециклиране или прояви за ремонт на велосипеди. Освен това гражданите могат да кандидатстват чрез WieNeu+ за бюджет за иновации от 100 до 30 000 евро.

Срещата на високо равнище за интелигентния град се проведе в Климатичната лаборатория (Climate Lab), която беше създадена от Фонда за климат и енергия, Министерството на защита на климата, Виенска енергетика и Общността за знания и иновации в областта на климата (Climate-KIC) към Европейския институт за иновации и технологии (EIT) с цел насърчаване на съвместни климатични проекти и обединяване на иноватори. Освен това поканените журналисти имаха възможността да добият представа и за ViennaUP'23 като цяло.

Още информация: