Česko se zajímá o vídeňské energetické know-how

23.9.2019

Koncem září 2019 navštívila sedmičlenná delegace z Česka vídeňské magistrátní oddělení pro energetické plánování (MA 20) a ústřední čistírnu odpadních vod ebswien. Cílem návštěvy bylo informovat se o příkladech best-practice v oblasti obnovitelných energií.

Bernd Vogl, vedoucí magistrátního oddělení MA 20 během pracovní návštěvy vysvětlil, jak funguje energetický management města Vídně. Spotřebu fosilních paliv, která nyní dosahuje 50% hranice, má do roku 2030 nahradit obnovitelná energie vodní, geotermální, solární a z odpadního tepla. Podle prognóz bude v roce 2050 žít kolem 70 % světového obyvatelstva ve městech. Města proto mají v energetických otázkách rozhodující význam.

Následně delegace navštívila hlavní vídeňskou čistírnu odpadních vod. Markus Reichel z technického řízení objasnil, že ČOV ebswien přikládá zejména v oblasti energií velký význam šetrnému zacházení s energetickými zdroji. Při tom zařízení využívá pestrý mix OZE. A získané čistírenské kaly již nyní slouží k výrobě energie. Díky energeticky optimalizovanému nakládaní s kaly bude ČOV od roku 2020 sama vyrábět energii potřebnou pro čištění všech vídeňských odpadních vod. Tím se sníží emise ekvivalentu CO2 o přibližně 40 000 tun ročně. Přebytečné teplo poputuje do vídeňské sítě dálkového vytápění.

Další informace