Příklady z praxe: aktuální rozvoj města Vídně

10.6.2019

Od 10. do 11. června 2019 si vyměnili své zkušenosti zaměstnanci pražského Institutu plánování a rozvoje hl. města Prahy (IPR) a vídeňští odborníci na téma udržitelné uspořádání veřejného prostoru.

Během prvního dne navštívili místa významná pro veřejný prostor ve Vídni, jako je například náměstí Stephansplatz a Ballhausplatz či ulice Rotenturmstraße. Wolfgang Ablinger z magistrátního oddělení MA28 při t´to příležitosti představil nejrůznější stavební a sanační opatření ve vztahu k bezpečnostně-technickým aspektům ochrany památníků a využití tzv. shared-space koncepcí v praxi.

Na programu druhého dne byl návštěva jezerního města Aspern a zóny pro setkávání na třídě Mariahilfer Straße.

Další informace:

MA 28 – Straßenverwaltung und Straßenbau
Seestadt Aspern
MA 19 – Architektur und Stadtgestaltung