Školení o vídeňských školních ulicích

11.11.2019

Vídeňská akce na omezení tzv. mamataxi, tj. odvezení dětí autem do školy a jejich následné vyzvednutí - opět autem, se v zahraničí setkává s pozitivními ohlasy. Do rakouské metropole zavítala i delegace z Prahy, aby se o projektu informovala.

Experti z Prahy ve Vídni strávili dva dny a jejich program začal návštěvou u školy Rosa Jochmann-Ganztagesvolksschule ve čtvrti Simmering. Odpoledne zde totiž probíhá zkušební provoz projektu školních ulic, při kterém rodiče v režimu střídavé služby sami umísťují a odstraňují zábranu, která znemožňuje vjezd automobilů.

Další ráno pražská delegace navštívila “srdce” celého projektu, kterým je první oficiální školní ulice před školou Ganztagsvolksschule Vereinsgasse ve čtvrti Leopoldstadt. Sdružení rodičů, vedení školy i městská agentura pro mobilitu Mobilitätsagentur Wien před zahájením dvouměsíční testovací fáze organizovaly řadu informačních akcí pro místní, aby předešly zmatkům a nevoli v okamžiku spuštění provozu. Na rozdíl od školy ve čtvrti Simmering zde mobilní roztahovací zábranu umisťují učitelé, kteří mají ranní službu, a po začátku výuky ji odklízí místní školník.

Návštěvníci z Prahy se následně informovali přímo u Mobilitätsagentur o tom, jak přesně funguje proměna normální městské ulice v tzv. školní ulici, a jaké jsou hlavní výzvy pro její zřízení, ať již v ranních nebo odpoledních hodinách. Následně se ještě setkali s pracovníky příslušného magistrátního oddělení pro technické otázky dopravy (MA 46), kde probírali technické a právní podmínky.

Další informace