Vídeňská energie a brněnské teplárny

19.9.2023

Devítka brněnských politiků a expertů komunální společnosti Teplárny Brno navštívila v úterý 19. září vídeňskou elektrárnu Simmering. Exkurze a vzájemné diskuze se zaměřovaly především na tepelná čerpadla a biomasu.

Brno v současné době staví v jednom z areálů městské firmy Teplárny Brno, a.s. kotel na biomasu, který bude pracovat na dřevní štěpku, a porozhlíží se po praktických zkušenostech s rozšířeným využitím tepelných zdrojů, například z odpadních vod. V této souvislosti se Brno obrátilo na Vídeň, aby se informovalo o vídeňských zkušenostech s používáním velkokapacitního tepelného čerpadla a kotle na biomasu.

Návštěvu zahájila obecná prezentace o elektrárně Simmering, kde se všichni setkali, a poté se účastníci detailně ponořili do problematiky využití biomasy a velkých tepelných čerpadel. Po diskusi si delegace prohlédla místní velkokapacitní tepelné čerpadlo i kotel na biomasu. Brněnští a vídeňští experti se také dohodli, že se o souvisejících novinkách i projektech budou informovat i do budoucna.

Velkokapacitní tepelné čerpadlo s vysokým výkonem

Velká tepelná čerpadla mohou významně přispět k dosažení klimatických cílů. V rakouském hlavním městě je provoz takových zařízení v plném proudu: jedno z nejvýkonnějších tepelných čerpadel v Evropě produkuje už od roku 2019 přímo v areálu elektrárny Simmering klimaticky neutrální energii pro 25 000 vídeňských domácností. V roce 2022 rozhodla Vídeň o stavbě dvojitého čerpadla na výstupu z ústřední čistírny odpadních vod, která se také nachází ve čtvrti Simmering. Zařízení má od roku 2027 dodávat teplo až do 112 000 domácností.
 

Biomasa: neomezená surovina

Elektrárny na biomasu, které byly dalším předmětem zájmu, vyrábí energii z rostlinných zbytků. V Brně má například nový kotel na biomasu spalovat dřevní štěpku. Výhody? Získávanou energii lze považovat za čistou, protože při produkci vzniká pouze tolik CO2, kolik se ho nachází v rostlinách. Zároveň biomasa představuje prakticky neomezitelnou obnovitelnou surovinu, neboť například dřevo lze získávat z lesů. Ty přitom nebývají nadměrně poškozovány. Třeba dřevní štěpka používaná v zařízení na biomasu v elektrárně Simmering vzniká automaticky v lesním hospodářství. Na místě Vídeň vyrábí ekologický proud pro 48 000 a teplo pro 12 000 domácností.

Vídeňský cíl 2040: uhlíková neutralita s geotermií

Během setkání zaznělo, že Vídeň si stanovila za cíl dosáhnout do roku 2040 uhlíkové neutrality a k dosažení tohoto cíle chce výrazněji využít i geotermální energii. Wien Energie nyní hloubkovými vrty zkoumá obrovský podzemní rezervoár horké vody v hloubce 3 500 metrů. Tento by měl Vídni pomoct nejen s klimatickou neutralitou, ale i zajištěním stability dodávek energie. Aktuálně ve Vídni pracují na prvním hlubinném geotermálním zařízení, která má zahájit provoz v roce 2026.

Další informace