Vídeňská expertíza na sociální konferenci v Praze

18.11.2019

V polovině listopadu 2019 pořádalo české Ministerstvo práce a sociálních věcí v Praze mezinárodní konferenci na téma systémové podpory sociální práce v obcích. Kromě hostů z Česka, Slovenska a Polska zde předali své zkušenosti i experti z Vídně.

Sociální práce je jedním ze zásadních odvětví přispívajících ke zlepšení kvality života jednotlivců i celých skupin obyvatel. O tom, jak v rakouské metropoli fungují sociální dávky a jaké pečovatelské služby město s nejvyšší kvalitou života na světě nabízí, mluvila Bettina Steffel, vedoucí sociální politiky z magistrátního oddělení pro sociální otázky a sociální a zdravotní právo (MA 40), a Stefan Dinhof z Fondu sociální Vídeň.

Účast vídeňských zástupců navázala na předcházející úspěšnou výměnu zkušeností mezi Českem a Vídní. Už v říjnu 2018 navštívila přibližně šedesátičlenná skupina českých sociálních pracovníků z regionů a zástupců ministerstva Vídeň, kde kromě přednášek absolvovala i řadu cenných exkurzí v různých sociálních zařízeních. Podobnou cestu do rakouského hlavního města podnikla na jaře 2019 i dvacetičlenná delegace sociálních pracovníků z Olomouckého kraje. Pro obě skupiny byla jejich vídeňská návštěva inspirativní a mnohé ze získaných poznatků jsou nyní využívány v denní praxi.

Další informace