Vídeňské inovace a kulturní dědictví v Seznam Zprávách

11.2.2020

Seznam Zprávy vyrazily v únoru 2020 do Vídně, aby vyrešeršoval, jaká je ve Vídni situace se světovým dědictvím UNESCO, rostoucím horkem ve městě a platformami tzv. sdílené ekonomiky.

Praha stojí v otázkách světového kulturního dědictví před podobnými výzvami jako Vídeň. Předseda zemského parlamentu Ernst Woller a Rudolf Zunke z magistrátního ředitelství objasnili přístup Vídně na příkladu projektu Heumarkt. Ten leží na okraji chráněné zóny historického centra Vídně. Cílem je umožnit vznik kvalitní a moderní architektury za současného citlivého a odpovědného přístupu k dotčenému území a jeho historické substanci. Vídeň proto připravila projektový management plán, který je instrumentem k zajištění statutu světového kulturního dědictví ve Vídni a k nutné další obnově města a rozvoji i v historickém centru Vídně.
 

Přírodní chlazení

Další cesta vedla společně s magistrátním oddělením pro správu a údržbu silnic (MA 28) do 7. městského obvodu, kde je k vidění aktuální příklad vídeňských opatření na ochranu klimatu. Pracovníci MA 28 i představitelé městské části vedli prohlídku přes ulice Zieglergasse a Neubaugasse, které nyní procházejí proměnou a stávají se z nich tzv. „Kühle Meilen“ – ulice s řadou chladicích prvků. Ve veřejném prostoru nechybí zastínění nebo mlhoviště, která učiní horké dny snesitelnějšími. Přestavba je součástí širšího projektu pro adaptaci na změnu klimatu.
 

Pravidla pro platformy na sdílení

Oddělení pro hospodářství, práci a statistiku (MA 23) referovalo o vídeňské iniciativě pro regulaci Airbnb a podobných podniků. Vídeň je nakloněná inovacím, pokud jsou člověku prospěšné. Hranice inovativních obchodních modelů ale leží tam, kde se střetávají se zájmy obyvatel a konzumentů a volného trhu. Město se proto u Sharing Economy zasazuje o Fair Economy.
 

Další informace