Zahradničení a upcyklace: sdílení zkušeností v oblasti udržitelnosti mezi Brnem a Vídní

22.8.2023

Zelené plochy plní ve městě důležitou roli pro tamní klima, ale i pro spokojenost a zdraví jeho obyvatel. Při rozšiřování a rozumném využívání zelených ploch se osvědčil koncept městského zahradničení. K tomuto tématu nabízí vídeňské poradenské centrum „Zahradničení ve Vídni“ společnosti Bio Forschung Austria všem nadšeným hobby zahrádkářům informace a cenné rady. Dne 22. srpna 2023 navštívila Vídeň devítičlenná delegace z Brna, aby se jednak seznámila s možnostmi městského zahradničení, jednak aby získala přehled o tom, jak se ve Vídni předchází vzniku odpadů.

Trend městského zahradničení se ve Vídni rozvíjí již téměř 20 let. Na rozšiřování široké škály možností k zahradničení na veřejných prostranstvích se aktivně podílí několik městských, městu blízkých i soukromých organizací. V roce 2016 bylo z pověření vídeňského úřadu pro lesnictví a zemědělství založeno kompetenční centrum „Zahradničení ve Vídni“ při organizaci Bio Forschung Austria, které slouží jako centrální informační a servisní místo pro téma městského zahradničení. Ti obyvatelé Vídně, kteří nemají vlastní zelenou plochu nebo balkon, mohou svůj pěstitelský zájem uplatnit na veřejných prostranstvích. Poradenské centrum organizace Bio Forschung Austria poskytuje podporu ve všech otázkách týkajících se městského zahradničení. Díky těmto projektům a možnosti aktivního zapojení město vytváří sdílený prostor pro pozitivní atmosféru ve městě, navazování kontaktů a společenskou participaci.

Organizaci Bio Forschung Austria navštívila devítičlenná delegace z Brna, vedená náměstkem primátora pro životní prostředí, aby se seznámila s projektem „Zahradničení ve Vídni“. Na úvod se členové delegace seznámili s historií a posláním této instituce. První rakouský výzkumný ústav pro ekologické zemědělství poskytuje zájemcům poradenství v oblasti preventivní ochrany rostlin a přirozené regulace škůdců.

Adaptace na změnu klimatu

Kromě toho se brněnská delegace blíže seznámila s různými projekty k tématu zahradničení, včetně projektu Interreg SYM:BIO. Zde se jedná o přeshraniční spolupráci mezi Mendelovou univerzitou v Brně a Bio Forschung Austria. Cílem je propojit klíčové aktéry při navrhování a údržbě zelených ploch a poukázat na velký potenciál veřejné zeleně a polopřírodních zahrad při adaptaci na změnu klimatu. Účelem je dosáhnout trvalé podpory managementu zelených ploch, který zvyšuje biologickou rozmanitost a zároveň se dokáže přizpůsobit na dopady sucha.

Hlavním bodem návštěvy byla prohlídka takzvané „kořenové arény“, tři metry širokého a 2,5 metru hlubokého skleněného panelu, který umožňuje nahlédnout do kořenového systému různých rostlin. Brněnská delegace následně navštívila zahradu při Bio Forschung Austria. Zde se nachází řada starých, vzácných a neobvyklých odrůd plodin. Účastníci měli možnost obdivovat i ochutnat již vyhynulé rostlinné druhy. Poté se delegace vydala do městské části Seestadt Aspern, kde si prohlédla komunitní zahradu provozovanou místním spolkem.

Středisko upcyklace 48er-Tandler: inovativní prevence vzniku odpadů

Dalším důležitým bodem programu bylo téma předcházení vzniku odpadů ve Vídni. Delegace navštívila vídeňské středisko upcyklace 48er-Tandler v městské části Margareten, kde se seznámila s opatřeními pro předcházení vzniku odpadů, s činností magistrátního odboru pro odpadové hospodářství (MA 48), čištěním ulic a vídeňským vozovým parkem. Úspěšný projekt prevence vzniku odpadu 48er-Tandler funguje od roku 2015 a má za cíl snížit množství odpadu tím, že funkčnímu spotřebnímu zboží dává druhou šanci a dále ho prodává. Členy delegace tato myšlenka opětovného použití, která nejen šetří zdroje, ale také výrazně prodlužuje životnost předmětů, velmi zaujala. Návštěvu delegace zakončila seznámením se s rozmanitým sortimentem zboží, které projekt 48er-Tandler ve čtvrti Margareten nabízí, a možností zakoupit si něco z jeho nabídky.

S ohledem na budoucnost byla mezi Vídní a Brnem dohodnuta intenzivnější vzájemná spolupráce v otázkách životního prostředí. Kromě toho plánuje Brno po vzoru Vídně vybudovat i středisko upcyklace. Dále má být v Brně implementován koncept komunitních zahrad, který kromě ekologických aspektů zohledňuje i sociální rozměr.

 

Další informace

Bio Forschung Austria (německy)
Projekt SYM:BIO (německy)
Mětská čtvrť Seestadt Aspern (německy nebo anglicky)
Projekt zahradničení ve Vídni „Garteln in Wien“ (webové stránky města Vídně)
Středisko upcyklace 48er-Tandler (webové stránky města Vídně)
Vídeňský magistrátní odbor pro odpadové hospodářství, čištění ulic a vozový park (MA 48) (webové stránky města Vídně)