Zaštita podataka

Izjava o zaštiti podataka

Zaštita Vaših osobnih podataka jako nam je važna. Vaše podatke obrađujemo isključivo u okviru zakonskih odredbi (Opća uredba o zaštiti podatka, Zakon o zaštiti osobnih podatka, Zakon o elektroničkim komunikacijama iz 2008.). U nastavku Vas želimo informirati o obradi Vaših podataka prikupljenih na našoj internetskoj stranici i u okviru našeg poslovanja te o pravima koja Vam pripadaju u skladu s odredbama o zaštiti prava.

Opće informacije o obradi podataka koju provodi poduzeće WH International Services GmbH
Opće informacije o obradi podataka koje provodi poduzeće WH International Services GbmH po nalogu Magistratskog odjela MA 27
Opće informacije o obradi podataka koje provodi poduzeće WH International Services GmbH po nalogu Gospodarske agencije Grada Beča (Wirtschaftsagentur Wien)

Opće informacije o obradi podataka koju provodi poduzeće WH International Services GmbH

Opseg

Skupljamo, koristimo i pohranjujemo Vaše osobne podatke načelno samo ako su oni nužni za funkcioniranje internetske stranice i realizaciju naših usluga. Vaše podatke obrađujemo samo u onu svrhu zbog koje su prikupljeni te ih pohranjujemo onoliko dugo, koliko je potrebno za ispunjavanje njihove svrhe. Automatizirano odlučivanje se ne provodi, ne obavljamo profiliranje. Vaši se podaci, izuzev dolje navedenih slučajeva, ne prosljeđuju trećim osobama, trećim zemljama i međunarodnim organizacijama.

Podaci koje od Vaš tražimo potrebni su nam za obavljanje naših usluga u okviru ugovora sklopljenog s Vama ili za slanje newslettera i drugih informativnih proizvoda. U slučaju da ne želite dati svoje podatke na raspolaganje, nismo u mogućnosti ostvariti usluge za koje smo se obavezali.

Pravna osnova

Prikupljanje i obrada Vaših podataka provodi se isključivo na temelju pravne osnove prema OUZP-u. Ako za obradu podataka od ispitanika dobijemo privolu, onda je to sukladno članku 6. stavku 1. točki a. OUZP-a (Privola). U slučaju da između ispitanika i poduzeća WH International Services GmbH postoji ugovorni odnos ili ako se predugovorne mjere trebaju provesti, onda se oslanjamo na članak 6. stavak 1. točku b. OUZP-a (Izvršenje ugovora i provedba predugovorne mjere). Ako smo temeljem zakonske odredbe obavezni obraditi Vaše podatke, učinit ćemo to u skladu s čl. 6. stavkom 1. točkom c. OUZP-a. Ako je obrada potrebna zbog zaštite legitimnog interesa poduzeća WH International Services GmbH, učinit ćemo to sukladno čl. 6. stavku 1. točki f. OUZP-a, ako to nije proturječno s legitimnim interesom osobe ili ako bi se time povrijedila temeljna prava i slobode.

Prava ispitanika

Kao ispitanik čiji se osobni podaci koriste imate više prava. Sukladno čl. 15. OUZP-a imate pravo na informiranje o podacima koje pohranjujemo, sukladno čl. 16. OUZP-a imate pravo na ispravljanje pogrešnih podataka, sukladno čl. 17. imate pravo na brisanje podataka i sukladno čl. 18. imate pravo na ograničenje obrade podataka. Osim toga, sukladno čl. 21. OUZP-a uvijek možete uložiti prigovor na našu obradu podataka.

Ako obrađujemo Vaše podatke na temelju privole, privolu možete u bilo kojem trenutku povući. U tom slučaju se to neće odnositi na zakonitost obrade podatka koja se provela do trenutka povlačenja privole.

Ako smatrate da se Vaša prava ne ostvaruju ili se samo djelomično ostvaruju, možete se žaliti nadležnoj ustanovi. U Austriji je to Agencija za zaštitu osobnih podataka:

Österreichische Datenschutzbehörde
Barichgasse 40-42
1030 Beč
T +43 1 52 152 0
E dsb@dsb.gv.at

Pojedinačni postupci obrade podataka

Poduzeće WH International Services GmbH u okviru pojedinačne obrade podataka preuzima različite uloge (kao voditelj obrade podataka, kao vršitelj obrade podataka i kao zajednički voditelj obrade). Za sljedeće postupke obrade podataka u smislu Opće uredbe o zaštiti podataka (OUZP) voditelj obrade jest poduzeće:

WH International Services GmbH
Renngasse 5/ulaz 4
1010 Beč

koje zastupaju Markus Pöllhuber i Sanja Drazic
T +43 1 368 34 24
E info@viennaoffices.at

Službenik za zaštitu podataka je Siegfried Gruber, CISM (O.P.P.)
E dsgvo@viennaoffices.at

1. Obrada podataka u svrhu samopromocije

Ako ste s nama u poslovnom odnosu, smatramo da Vam putem pošte ili e-maila smijemo slati informacije o sličnim proizvodima i uslugama te prigodne čestitke (npr. za božićne blagdane). To činimo na temelju Zakona o elektroničkim komunikacijama iz 2008. i našeg legitimnog interesa za inicijalne poslovne kontakte u vezi s vlastitim poslovanjem ili održavanjem postojećih poslovnih odnosa sukladno čl. 6. stavku 1. točki f. OUZP-a. U bilo koje vrijeme imate mogućnost uložiti prigovor za takvu obradu podataka.

Vaši se podaci nakon prestanka poslovnih odnosa i isteka zakonskih rokova za pohranu podataka brišu u skladu s rokovima određenima poreznim pravom i pravom trgovačkih društava.

2. Slikovni, tonski i video zapis u okviru događanja i delegacija

Za vrijeme održavanja događanja može doći do slikovnog, tonskog ili video snimanja uzvanika. To činimo u svrhu dokumentacije i prikazivanja naših aktivnosti. Snimke se koriste na našoj internetskoj stranici (www.viennaoffices.at), našim društvenim mrežama (Facebook, Instagram, Twitter, LinkedIn, Vimeo) te tiskanim izdanjima (brošure, prospekti i sl.). Pravna osnova je naš legitimni interes za rad za odnose s javnošću i predstavljanje naših aktivnosti kako bismo povisili stupanj prepoznatljivosti sukladno čl. 6. stavku 1. točki f. OUZP-a u vezi s 12. i 13. paragrafom Zakona o zaštiti podataka.

U svako doba imate pravo uložiti prigovor na obradu podatka. Ipak, interes odgovornih za snimanje i korištenje snimaka ne zadire pretjerano u prava i slobode fizičkih osoba, posebno zato što se one nalaze u javnom prostoru te su prethodno upućene u samo snimanje i korištenje snimki s događanja. Prilikom snimanja i objavljivanja snimki također se pazi da se ne povrijedi legitimni interes osobe koje je snimljena.

Podaci se pohranjuju onoliko dugo koliko je potrebno kako bi se ispunila gore opisana svrha.

3. Nagradne igre

Ako sudjelujete u našim nagradnim igrama, Vaše ćemo podatke obraditi samo u svrhu provođenja nagradne igre i to u skladu s čl. 6. stavkom 1. točkom b. OUZP-a. Vaši se podaci nakon završetka nagradne igre brišu. Prosljeđivanje podatka određenim partnerima nagradne igre događa se samo ako je objavljivanje imena nužno za osiguravanje nagrade. Podaci se ne prosljeđuju trećim osobama osim ako za to nije dana privola (tj. privola zakonskog odgajatelja malodobne osobe) ili ako ih je poduzeće WH International Services GmbH obavezno proslijediti, npr. na temelju sudskog ili službenog naloga.

4. Obrada podatka u okviru korištenja naše internetske stranice

4.1. Kolačići

Naša internetska stranica koristi tzv. kolačiće – male tekstovne datoteka koje se pomoću internetskog preglednika pohranjuju na Vašem krajnjem uređaju. Oni ne uzrokuju nikakvu štetu.

Koristimo kolačiće kako bi naša ponuda bila što pristupačnija korisnicima. Pojedini kolačići ostaju pohranjeni na Vašem krajnjem uređaju sve dok ih ne obrišete. Oni nam omogućuju da prilikom sljedeće posjete prepoznamo Vaš internetski preglednik.

Ako to ne želite, svoj preglednik možete podesiti tako da Vas obavještava o korištenju kolačića te da to dopuštate samo u pojedinim slučajevima.

Deaktiviranje kolačića može ograničiti funkcionalnost naše internetske stranice.

Opće informacije o obradi podataka koje po nalogu MA 27 provodi poduzeće WH International Services GmbH

Za sljedeće postupke obrade podatka odgovorno je poduzeće WH International Services GmbH kao izvršitelj obrade podataka, voditelj obrade podatka je sukladno OUZP-u:

Magistrat Grada Beča
Magistratski odjel 27 – Europski poslovi
T +43 1 4000 27004
E post@ma27.wien.gv.at

Službenik za zaštitu podataka dostupan je na datenschutzbeauftragter@wien.gv.at.

Ostale informacije dostupne su na https://www.wien.gv.at.

1. Slanje newslettera i ostalih informativnih proizvoda

Vaše osobne podatke (ime, prezime, e-mail, institucija i pozicija ako su navedeni) obrađujemo na temelju Vaše privole u svrhu slanja newslettera "Vienna Update", sukladno čl. 6. stavku 1. točki a. OUZP-a (privola). Vašu privolu možete povući putem maila u bilo koje doba na newsletter@viennaoffices.hr, a da to ne utječe na zakonitost podataka koji su se do trenutka povlačenja privole obradili. Vaši se podaci nakon povlačenja privole brišu.

Vaše osobne podatke (ime, prezime, e-mail, institucija i pozicija ako su navedeni) obrađujemo na temelju Vaše privole u svrhu slanja naših informativnih proizvoda za koje smo se sukladno čl. 6. stavku 1. točki b. OUZP-a (izvršenje ugovora i predugovornih mjera) obavezali da ćemo ih dati na raspolaganje. Vaši se podaci nakon završetka poslovnih odnosa i isteka roka pohranjivanja brišu u skladu s rokovima određenima poreznim pravom i pravom trgovačkih društava.

Ako ste zainteresirani za naše informativne proizvode te se dobrovoljno prijavite na njih, Vaše ćemo podatke obraditi na temelju Vaše privole sukladno čl. 6. stavku 1. točki a. OUZP-a. Svoju privolu možete povući putem e-maila u svako doba, a da to ne utječe na zakonitost podataka koji su obrađeni do trenutka povlačenja privole. Vaši se podaci nakon povlačenja privole brišu.

2. Međugradski dijalog i inozemna komunikacija za Grad Beč

Ako imate upite u vezi s delegacijama ili različitim informacijama, Vaše ćemo osobne podatke (ime, prezime, adresa, institucija, pozicija, mjesto i tema razmjene znanja) obraditi sukladno čl. 6. stavku 1. točki b. OUZP-a u svrhu ostvarivanja upita.

Vaše se podaci po završetku poslovnog odnosa i isteka zakonskog roka pohranjivanja podataka (Odredba o arhiviranju podataka Magistrata Grada Beča te rokovi o pohranjivanju određeni poreznim zakonom i zakonom trgovačkih društava) brišu.

3. Upravljanje događanjima

Ako sudjelujete na našem događanju, Vaše ćemo osobne podatke obraditi sukladno čl. 6. stavku 1. točki b. OUZP-a (Izvršenje ugovora) u svrhu organizacije i provođenja događanja.

Ako je potrebno, Vaše ćemo podatke u svrhu organizacije događanja proslijediti sljedećim primateljima:

Hotelima i trećim relevantnim pružateljima usluga, zrakoplovnom, željezničkom i drugim transportnim poduzećima, poslovnim i ugovornim partnerima.

U određenim slučajevima će se u okviru događanja odvijati i slikovni, tonski i video zapisi. Više o tome u sljedećoj točki.

4. Slikovni, tonski i video zapisi u okviru održavanja događanja i posjete delegacija

U okviru održavanja događanja može doći do slikovnog, tonskog i video snimanja sudionika. To činimo u svrhu dokumentacije i prikaza naših aktivnosti te u svrhu izvršenja ugovora koji se odnose na djelatnosti u okviru međunarodnih aktivnosti Grada Beča i s Gradom Bečom. Snimke se koriste na našoj internetskoj stranici (www.viennaoffices.at), našim društvenim mrežama (Facebook, Instagram, Twitter, LinkedIn, Vimeo) te tiskanim izdanjima (brošure, prospekti i sl.) te se u određenom slučaju prosljeđuju i Magistratskom odjelu 27. Zakonska osnova je legitimni interes Grada Beča za odnose s javnošću i prikazivanje njihovih međunarodnih aktivnosti kako bi se na tom području podigla prepoznatljivost sukladno čl. 6. stavku 1. točki f. OUZP-a i u vezi s 12. i 13. paragrafom Zakona o zaštiti podataka.

U svako doba imate pravo uložiti prigovor na obradu podatka. Ipak, interes voditelja obrade za snimanje i korištenje snimki ne utječe pretjerano na prava i slobode fizičkih osoba, pogotovo jer se one nalaze u javnom prostoru te su prethodno obavještene o snimanju i korištenju snimki. Pritom se prilikom snimanja i objavljivanju snimki pazi na to da se legitimni interes snimljenih osoba ne povrijedi.

Podaci se pohranjuju onoliko dugo koliko je neophodno za ispunjenje gore opisane svrhe.

Opće informacije o obradi podataka koje provodi poduzeće WH International Services GmbH po nalogu Gospodarske agencije Grada Beča

Za sljedeće postupke obrade podataka u skladu s čl. 26. OUZP-a zajednički su voditelji obrade:

poduzeće WH International Services GmbH
Renngasse 5, ulaz 4
1010 Beč

koje zastupaju Markus Pöllhuber i Sanja Drazic
T +43 1 368 34 24
E info@viennaoffices.at

Službenici za zaštitu podataka su Siegfried Gruber, CISM (O.P.P.-Beratungs GmbH)
E dsgvo@viennaoffices.at

te
Wirtschaftsagentur Wien. Ein Fonds der Stadt Wien
Mariahilfer Straße 20
1070 Beč

koju zastupaju Gerhard Hirczi i Mag. Gregor Deix
T +43 1 25200
E info@wirtschaftsagentur.at

Službenik za obradu podataka je Harald Kudlich
T +43 1 4000 86780
E kudlich@wirtschaftsagentur.at

1. Obrada podataka u okviru poslova savjetovanja

Ako koristite naše savjetovanje u vezi s otvaranjem podružnice tvrtke i podrškom u uspostavljanju kontakata, Vaše ćemo podatke (maksimalno sljedeće: podatke poput adrese, telefonskog broja, e-mail adrese, broja faksa, UID-Rr, podatke o komunikaciji (pogotovo korespondenciju), podatke banke, podatke o organizaciji, projektima, računovodstvenim podacima) obraditi u tu svrhu i to sukladno čl. 6. stavku 1. točki b. OUZP-a, ili u slučaju zakonske obaveze sukladno čl. 6. stavku 1. točki c. OUZP-a.

U određenom ćemo slučaju i ako je to neophodno za izvršenje ugovora ili ako nas zakon na to obavezuje, Vaše podatke prenijeti sljedećim kategorijama primatelja:

Bankama, pravnim zastupnicima, revizorima, poreznim savjetnicima, sudovima, upravnim tijelima, agencijama za naplatu dugova, stranim financijerima, ugovornim i poslovnim suradnicima, osiguranjima, Austrijskom zavodu za statistiku.

Po završetku poslovnih odnosa Vaši će se podaci nakon isteka rokova pohranjivanja sukladno rokovima određenima poreznim pravom i pravom trgovačkih društava brisati.

2. Upravljanje događanjima (za događanja koja se organiziraju u suradnji između poduzeća WH International Services GmbH i Gospodarske agencije Grada Beča)

Ako sudjelujete na našim događanjima, Vaše ćemo osobne podatke obraditi u svrhu organiziranja i provođenja samog događanja sukladno čl. 6. stavku 1. točki 1. OUZP-a (Izvršavanje ugovora).

Ako je potrebno, Vaše ćemo podatke u danom slučaju prenijeti na sljedeće kategorije primatelja:

Hoteli i relevantni treći pružatelji usluga, poduzeća za zrakoplovni, željeznički i druge oblike transporta, poslovni i ugovorni partneri.

Po završetku poslovnih odnosa Vaši će se podaci nakon isteka roka pohranjivanja u skladu s rokovima određenima poreznim pravom i pravom trgovačkih društava brisati.

U određenom će slučaju u okviru događanja doći do slikovnih, tonskih i video zapisa. Više o tome u sljedećoj točki.

3. Slikovni, tonski i video zapis u okviru događanja

U okviru događanja može doći do slikovnih, tonskih i video zapisa sudionika događanja. Činimo to u svrhu dokumentacije i prikaza naših aktivnosti. Snimke će se objaviti na našoj internetskoj stranici (www.viennaoffices.at), našim društvenim mrežama (Facebook, Instagram, Twitter, LinkedIn, Vimeo) te tiskanim izdanjima (brošure, prospekti i sl.). Gospodarska agencija Grada Beča snimke koristi za dokumentaciju događanja i medijskog izvještavanja (u novinama, časopisima, publikacijama, na svojoj internetskoj stranici i društvenim mrežama).

Pravna osnova je naš legitimni interes za odnose s javnošću i prikaz naših aktivnosti kako bismo povisili stupanj prepoznatljivosti sukladno članku 6. stavku 1. točki f. UOZP-a u vezi s 12. i 13. paragrafu Zakona o zaštiti podatka.

U svako doba imate pravo uložiti prigovor na obradu podataka. Ipak, interes voditelja obrade za snimanje i korištenje snimki ne zadire pretjerano u prava i slobode fizičke osobe, posebno zato što se one nalaze u javnom prostoru te su prethodno, a i na samom događanju obaviještene o snimanju i korištenju snimki. Prilikom snimanja i objavljivanja snimki pazi se kako se ne bi povrijedio legitimni interes osobe koja je snimljena.

Podaci će se čuvati onoliko dugo, koliko je potrebno kako bi se gore navedena svrha ispunila.