TK Zabezpečenie kvalifikovanej pracovnej sily

Viedeň reaguje na výzvy v oblasti kvalifikovanej pracovnej sily

16.1.2024

Napriek pozitívnym ekonomickým signálom a neustálemu vytváraniu pracovných miest vo Viedni narastá nezamestnanosť, a to najmä v mladšej vekovej kategórii. V reakcii na výzvy nedostatku kvalifikovanej pracovnej sily mesto podniká prvé kroky. Spolu s partnermi založilo Centrum pre kvalifikovanú pracovnú silu, ktoré sa bude zaoberať kľúčovými oblasťami ako je digitalizácia, ekologizácia a komunálne služby. Centrum spája relevantných stakeholderov, identifikuje výzvy a poskytuje podporu pri rozvoji stratégií riešenia problémov.

Pracovný trh vo Viedni signalizuje pozitívne trendy: v roku 2023 bolo vo Viedni zamestnaných v priemere približne 915 000 ľudí, čo predstavuje 1,9 percentný nárast oproti roku 2022. Za posledných osem rokov bolo vo Viedni vytvorených zhruba 100 000 pracovných miest. Hlavným dôvodom je pozitívny hospodársky vývoj Viedne v posledných rokoch. Inštitút pre hospodársky výskum WIFO odhaduje Viedni v roku 2023 len mierny nárast hrubej pridanej hodnoty o 0,1 percenta, zatiaľ čo na celonárodnej úrovni očakáva pokles o 0,6 percenta. V roku 2024 sa vo Viedni očakáva hospodársky rast o 1,3 percenta a 1,1 percenta pre celé Rakúsko. To znamená, že po stagnácii hrubej pridanej hodnoty v roku 2023 by v tomto roku malo dôjsť k miernemu oživeniu. Hospodárstvo vo Viedni bude teda rásť rýchlejšie ako hospodárstvo celého Rakúska.

Napriek pozitívnemu vývoju zasiahol hospodársky pokles aj trh práce. Počet nezamestnaných v roku 2023 dosiahol v priemere 142 515 osôb, čo predstavuje nárast o 3,0 percenta v porovnaní s rokom 2022. Nezamestnanosť vo Viedni je vyššia aj v porovnaní s novembrom 2019, teda ešte pred pandémiou. Zatiaľ čo nezamestnanosť osôb starších ako 50 rokov klesá, vo vekovej skupine 15-24 rokov došlo k jej nárastu.

Východisková pozícia vo Viedni v oblasti zabezpečenia kvalifikovanej pracovnej sily úzko súvisí s dynamikou demografického vývoja a vysokým štandardom vzdelávania. Po výraznom náraste počtu obyvateľov s trvalým pobytom vo Viedni v posledných desiatich rokoch o 13,9 percenta a teda na viac ako dva milióny obyvateľov sa očakáva mierny nárast aj v nasledujúcich rokoch. Prognózy do roku 2030 naznačujú, že by mohlo byť prekročené historické maximum z roku 1910, dosahujúce 2,08 milióna obyvateľov. Atraktivita Viedne je zdôraznená prítomnosťou približne 193 000 študentov, ktorí profitujú zo širokej ponuky 23 univerzít a diferencovaného vzdelávacieho prostredia. S 274 000 dochádzajúcimi za pracovnými príležitosťami je metropolitný región Viedne považovaný za výnimočné centrum vysokokvalifikovanej pracovnej sily, čo zároveň priťahuje rôzne firmy. Len v roku 2022 sa vo Viedni usadilo 237 medzinárodných spoločností.

Starosta Michael Ludwig vidí Viedeň ako inovatívne a významné mesto pre podnikanie, nachádzajúce sa v silnej pozícii pre zabezpečenie kvalifikovanej pracovnej sily. „S jasnou víziou, ktorú nám predstavuje strategický dokument Viedeň 2030 - hospodárstvo a inovácie, sme nastúpili na cestu ďalšieho rozvoja Viedne ako významného miesta pre podnikanie. Táto stratégia identifikuje šesť kľúčových oblastí, vrátane zdravotnej starostlivosti, digitalizácie, smart výroby v meste a Viedne ako kultúrnej a kreatívnej metropoly. Zabezpečenie kvalifikovanej pracovnej sily je pre metropolitný región Viedne, mesto a jeho celkovú výkonnosť nevyhnutné. Spoločne s partnermi pracujeme na tom, aby Viedeň naďalej prosperovala a aby sa v nej oplatilo žiť.“ Zabezpečenie pracovnej sily je tiež integrovanou súčasťou strategických iniciatív, ako je Koniec plynu (Raus aus Gas) a Digitálnej agendy Viedne.

Kľúčovým faktorom pre ekonomický rozvoj je ponuka kvalifikovanej pracovnej sily. Mesto Viedeň preto zriadilo Centrum pre kvalifikovanú pracovnú silu vo svojom Fonde na podporu zamestnancov „waff“ (Fachkräftezentrum). Toto stredisko funguje ako think tank, ktorý efektívne spája všetkých relevantných aktérov. Jeho primárne úlohy zahŕňajú systematickú analýzu dopytu po pracovnej sile vo Viedni a včasné identifikovanie výziev. Okrem toho koordinuje a poskytuje podporu pri vývoji konkrétnych stratégií riešenia problémov, napríklad aj dôkladnou analýzou situácie v oblasti kvalifikovanej pracovnej sily vo Viedni, nakoľko kvôli odlišnému demografickému vývoju pracovnej sily nie je možné aplikovať celonárodné štatistiky pre hlavné mesto.

Riadiaca skupina strediska, zložená z Viedenskej pracovnej komory, Hospodárskej komory, Rakúskeho odborového zväzu, Zväzu rakúskeho priemyslu, Riaditeľstva vzdelávania vo Viedni, Viedenského verejného úradu práce, Magistrátneho oddelenia MA 23 - Hospodárstvo, práca a štatistika a Viedenskej obchodnej agentúry, vypracovala trojicu hlavných oblastí činnosti pre Centrum pre kvalifikovanú pracovnú silu do roku 2025: digitalizácia, ekologizácia a komunálne služby vo verejnom záujme.

Centrum pre kvalifikovanú prácu (DE)
Tlačová správa v pdf
(lgl)