Журналисти и виенска специалистка

Добри и достъпни жилища: специализирано българско издание се запозна виенския модел

22.8.2023

Когато става въпрос за енергийно ефективно саниране на жилища, София е изправена пред същите предизвикателства като Виена. Екип на специализирания български вестник "Строител", който е официалното издание на Камарата на строителите в България (КСБ) и се ползва с отлична репутация сред професионалисти и експерти, посети Виена през август, за да проучи виенския опит при санирането и жилищното строителство.

Какво трябва да се има предвид, когато се развива даден градски район, каква инфраструктура е необходима и какво означава за инвеститорите план за зониране и развитие? Тези въпроси бяха обсъдени по време на среща с общинския отдел за районно планиране и зониране на североизточната част на Виена (MA 21 B), който реализира целите на иновативното градско развитие чрез устойчиво качество на градското строително планиране. Защото не е достатъчно да се предоставят жилища на достъпни цени, но и да се създаде инфраструктура за работни места, мобилност, зелени площи и отдих. Освен това трябва да се имат предвид и промените в климата, например чрез озеленяване на сградите или задържане на дъждовната вода.

Журналистите добиха впечатления и от конкретен проект за градско развитие. Отделът за насърчаване на жилищното строителство и арбитражен съвет по жилищно-правни въпроси (MA 50) ги заведе на обиколка в квартал Зонвендфиртел, който бе създаден съвместно с изграждането на централната железопътна гара, и им представи виенския модел на социални и субсидирани жилища с различните му стълбове и възможности за финансиране. Чрез примера на новоизградените сгради и улици в Зонвендфиртел бяха изложени модерните стратегически виждания за жилищата на бъдещето.

Саниране за неспециалисти

В стратегията за масово намаляване на зависимостта от изкопаеми горива решаваща роля играят добре изолираните жилища и сгради. Консултантската услуга за дома (Hauskunft) на Виенския жилищен фонд е в помощ на гражданите по тази нелесна тема и им предоставя съвети и подкрепа по въпроси в областта на строителството, енергоспестяването, жилищния комфорт и субсидиите за саниране. По време на разговора екипът на "Строител" беше запознат с цялата палитра от съвети и информация, които предлага консултантската услуга, както и с възможностите за финансово подпомагане при енергийно ефективното саниране и ги сравни с условията в София.

Още информация: