Обмяна на опит с виенския отдел 48

Виенското управление на отпадъците впечатли софийски експерти

3.10.2023

София и Виена отдавна работят заедно в областта на управлението на отпадъците. През последните години австрийската столица бе посетена от редица експертни и политически делегации от София. На 3 октомври работна група от Столичен инспекторат посети отдел "Управление на отпадъците, почистване на улици и автопарк" (МА 48), за да обмени опит във връзка с предстоящи промени в законодателната уредба за определянето на таксата за битовите отпадъци и въвеждане на принципа „Замърсителят плаща“.

Столичният инспекторат като надзорен и контролен орган на Столична община проверява изхвърлянето на отпадъци от физически и юридически лица в определените депа и съоръжения, предотвратява смесването на различни отпадъци и налага санкции при нарушения. Превенцията също е част от контролните функции.

Тъй като Столичният инспекторат е контролният орган на града за спазване на екологичните и други нормативни актове, фокусът на дискусиите този път беше върху съответното законодателство и неговото прилагане. Столичният инспекторат информира първо за предстоящите законодателни промени за определяне на таксите за битови отпадъци и въвеждането на принципа "замърсителят плаща", както и за предстоящото разработване на стратегия за разделно събиране и оползотворяване на всички видове отпадъци. Именно в този контекст софийската делегация искаше да обмени опит с Община Виена. Експертите от двата града се обединиха около мнението, че екологосъобразното управление на отпадъците е възможно само с изграждането на необходимата инфраструктура, организация и контрол. Сътрудничеството между двата града е подкрепено и от Общинската проектна компания за опазване на околната среда във Виена (Wiener Kommunal-Umweltschutzprojektgesellschaft mbH), която изпълнява няколко консултантски проекта за управление на отпадъците в София.

Различни аспекти на виенското управление на отпадъците от интерес за София

След кратко взаимно представяне експертите от отдел "Управление на отпадъците, почистване на улици и автопарк" (MA 48) представиха виенската система за управление на отпадъците, като се започне с действащото във Виена законодателство, тарифния модел, системата за разделно събиране, извозване, рециклиране, изгаряне и депониране на отпадъци и се стигне до структурното и техническо оборудване на депата. В хода на презентацията софийските експерти проявиха особен интерес към организацията и отговорностите за разделното събиране на отпадъци в жилищни и търговски обекти, както и на сметищата. Експертите на Столичния инспекторат бяха впечатлени от всеобхватния виенски модел на местата за разделно събиране на отпадъци и сметищата. Много положително беше коментиран и фактът, че виенските домакинства могат да предават безплатно своите проблемни и обемисти отпадъци. Според тях подобен модел би предотвратил незаконното изхвърляне на отпадъци, срещу което Столичният инспекторат се бори постоянно. Специалистите от София проявиха интерес и към работата по връзки с обществеността на МА 48, както и към мерките за повишаване на информираността на населението по темата за отпадъците.

Впоследствие виенските експерти на МА 48 показаха на софийските си колеги сметищата и местата за разделно събиране на отпадъци в и около няколко жилищни комплекса, за да им могат те да получат конкретни впечатления на терен. Столичният инспекторат благодари за обмена на добри практики и изрази интерес за по-нататъшно сътрудничество, като покани виенските експерти да посетят София.

Още информация: