Strategické investice pro Prahu

20.9.2018

Pokračování dosavadní výměny

V poslední letní dny roku 2018 se do Vídně vydali zaměstnanci Odboru strategických investic Magistrátu hlavního města Prahy, aby společně se svými vídeňskými protějšky pohovořili o provádění velkých městských projektů. Hlavními body výměny, která navazovala na exkurzi z předcházejícího roku, byly zkušenosti s novým kampusem Wirtschaftsuniversität Wien, aktuální výstavbou ve čtvrti Sonnwendviertel v bezprostřední blízkosti vídeňského hlavního nádraží, ústřední čistírna odpadních vod nebo dispečink dopravního podniku Wiener Linien.