Studijní cesta ke kompostárně

22.11.2017

Listopad 2017

Zástupci Lesů hlavního města Prahy navštívili v listopadu 2017 Vídeň a během dvou dní se setkali s řadou zástupců rakouské metropole z oblasti životního prostředí a nakládání s odpady. Program orámovala úvodní exkurze do vídeňské centrální kompostárny a závěrečná výměna zkušeností k problematice správy a péče o zelené plochy.