Kraków i Wiedeń analizują projekty unijne

7.7.2023

Jak miasta będą rozwiązywać problemy przyszłości takie jak kryzys klimatyczny? W dłuższej perspektywie tylko wspólnie. Przedstawiciele Krakowskiego Holdingu Komunalnego (KHK) i eksperci z Wiednia sprawdzali, jakie projekty będą możliwe do zrealizowania przez duże europejskie miasta przy udziale Unii Europejskiej.

Stolica Austrii i Kraków mogą pochwalić się ożywioną współpracą trwającą od ponad dwóch dekad. W 2021 roku burmistrzowie obu miast odnowili umowę o współpracy w celu dalszego promowania transferu know-how w obszarach między innymi takich jak ochrona klimatu. Podpisano również umowy o współpracy między KHK a wiedeńskim holdingiem Wien Holding oraz między KHK a wiedeńską spółką miejską Wiener Stadtwerke. W oparciu o te umowy dwuosobowa delegacja KHK odwiedziła 7 lipca stolicę Austrii, aby przeanalizować wspólne możliwości w zakresie zrównoważonego rozwoju obszarów miejskich z wykorzystaniem funduszy europejskich.
 

Fundusze unijne dla zielonych przestrzeni miejskich

Jak sprawić, by usługi KHK były przyjazne dla klimatu? Możliwości wspólnej pracy nad projektami unijnymi tego typu zostały omówione z ekspertami z Wiener Stadtwerke. W ramach wymiany know-how i praktycznych przykładów Wiener Stadtwerke skupiło się na działaniach swojego Centrum Kompetencji w zakresie zarządzania funduszami europejskimi.

W kontekście Europejskiego Zielonego Ładu Unia Europejska oferuje różne mechanizmy, w ramach których można ubiegać się o finansowanie zielonych projektów. Na przykład, w ramach Europejskiej Inicjatywy Miejskiej, pod nazwą Greening Cities, od maja 2023 r. zatwierdzane są budżety na innowacje i projekty miejskie mające na celu walkę ze zmianami klimatu i zanieczyszczeniem. Horyzont Europa, obecny ramowy program badawczy Uni Europejskiej do 2027 r., ma również specjalny dział promujący energooszczędną mobilność.

Innowacje i media. Wymiana doświadczeń

Krakowianie odbyli również rozmowy z miejską grupą medialną WH Media. Omówiono m.in. możliwą współpracę w ramach finansowania kultury i mediów oraz wykorzystanie sztucznej inteligencji. Na koniec delegacja spotkała się z ekspertami z Urban Innovation Vienna (UIV), którzy ponownie skupili się na możliwościach projektów unijnych. UIV postrzega siebie jako innowatora w zakresie rozwiązań miejskich i doradza miastom na arenie międzynarodowej, a także miastu Wiedeń. Obecnie bada między innymi międzynarodowe przykłady najlepszych praktyk w dziedzinie klimatologii miejskiej.

Więcej