O preduzetničkom društvu na skupu "8th Global Peter Drucker Forum 2016" u Beču

17. - 18.11.2016

17. i 18. novembra 2016. godine u Beču se održava 8. Globalni Peter Druker Forum. Na ovoj vodećoj konferenciji o menadžmentu u svetu diskutovaće se o temama: preduzetničko društvo, tehnološki napredak i sve veća globalizacija.