Bratislava sa zaujíma o systém opatrovateľských služieb

13.2.2020

Štvorčlenná delegácia z bratislavskej mestskej časti Ružinov sa 13. februára 2020 vo Viedni stretla s odborníkmi Fondu Sociálna Viedeň a diskutovala s nimi o denných centrách pre seniorov a konkrétnych možnostiach poskytovania peňažných príspevkov a financovania systému.

Demografické zmeny v zložení obyvateľstva si vyžadujú moderné riešenia. To priviedlo zástupcu starostu mestskej časti Bratislava-Ružinov spolu s troma odborníčkami na sociálnu oblasť na návštevu do hlavného mesta Rakúska, aby tu diskutovali o téme starostlivosti o seniorky a seniorov. V rozhovoroch sa venovali okrem riešení pre ľudí, ktorí potrebujú opateru a starostlivosť, aj systému peňažných príspevkov zo strany Fondu Sociálna Viedeň (FSW). Okrem vysvetlenia modelov financovania denných centier sa delegácia oboznámila s úlohami výkonných pracovníčok a pracovníkov a s aktivitami, ktoré majú seniorky a seniori k dispozícii.

Počas návštevy Viedne mala delegácia možnosť nahliadnuť do každodennej činnosti. V rámci prehliadky Denného centra Heigerleinstraße v 16. viedenskom okrese si delegácia sama urobila obrázok o vysokej kvalite starostlivosti a spokojnosti viedenských senioriek a seniorov.

Na záver návštevy sa delegácia zo susedného hlavného mesta v rámci odbornej prednášky Fondu Sociálna Viedeň dozvedela viac o ponuke služieb pre ľudí odkázaných na opateru a starostlivosť a dostala priestor na podrobné otázky, týkajúce sa podpory a realizácie týchto služieb.

Ďalšie informácie