Winterdienst Stadt Wien

Delegácia z Bratislavy vo veci zimnej údržby

20.2.2019

Dňa 20. februára 2019 navštívila Viedeň osemčlenná delegácia odborníkov z Bratislavy. Diskutovala s kolegami z Magistrátneho oddelenia MA 48 (odpadové hospodárstvo, čistenie komunikácií a vozový park) o problematike zimnej údržby.

V rámci návštevy, ktorej súčasťou bola aj prehliadka dispečingu zimnej údržby a krátka prezentácia vozidiel, sa diskutovalo o všetkých otvorených otázkach zo strany delegácie. Súčasne vystala možnosť ďalšieho dialógu, lebo aj Mesto Viedeň môže získať poznatky od partnerského mesta, napríklad o používaní systémov GPS na lokalizáciu vozidiel zimnej údržby.

„Chodníková novela“, prijatá na Slovensku v máji 2018, preniesla zodpovednosť za údržbu všetkých chodníkov z majiteľov priľahlých nehnuteľností na Mesto Bratislava. Táto zmena je spojená s nutnosťou reštrukturalizovať zimnú údržbu. Oddelenie MA 48 preto prijalo vo svojom sídle delegáciu odborníkov, ktorej cieľom bolo rýchle získanie potrebného know-how. V rámci návštevy sa diskutovalo o príkladoch osvedčených postupov z tejto oblasti.