Delegácia z Bratislavy s odborníkmi MA 22 navštívila zelenú strechu

Odborná výmena medzi Bratislavou a Viedňou o tepelných ostrovoch a urbanistike

29.9.2021

Dňa 29. septembra 2021 delegácia z Bratislavy navštívila Viedeň a hovorili spolu o témach mestských tepelných ostrovov, účasti občanov na mestských projektoch a urbanistike.

Odborník na ochranu životného prostredia mesta Viedeň (MA 22) priblížil návšteve z mestskej časti Bratislava-Staré Mesto opatrenia prijaté proti tepelným mestským ostrovom v meste. Prezradil tiež, ktoré opatrenia proti teplu boli doteraz úspešné. 

V rozhovore s viedenským odborníkom z oblasti strategickej kontroly účasti sa delegácia zo slovenskej metropoly zaujímala o plánovanie, organizovanie a realizáciu účasti verejnosti na urbanistických projektoch. 

Následne si bratislavskí experti vymenili poznatky s odborníkom mesta Viedeň na okresné plánovanie a zónovanie centrum-juhozápad (MA 21A) na témy územného plánovania a stavebných predpisov v oboch mestách.

Ďalšie informácie