Výmena o parkovaní

Viedeň a Bratislava vo vzájomnej výmene o parkovacej politike

11.12.2023

Viedeň a Bratislava dali v otázkach parkovacej politiky opäť hlavy dokopy. Po úspešnom októbrovom online stretnutí sa odborníci zo susedných hlavných miest stretli so svojimi kolegami osobne vo Viedni. Hlavnou témou ďalšieho stretnutia, ktoré sa uskutočnilo 11. decembra 2023, boli podobnosti a rozdiely medzi parkovacími zónami v oboch mestách.

V predchádzajúcom roku 2022 dosiahli obe hlavné mestá míľniky v oblasti správy parkovania: v Bratislave bolo zavedené regulované parkovanie a vo Viedni celoplošná zóna krátkodobého parkovania. V tomto kontexte je na oboch stranách veľký záujem o výmenu skúseností. Najskôr kolegovia z Oddelenia dohľadu nad parkovaním (MA 67) privítali sedemčlennú delegáciu vedenú Petrom Hercegom, zástupcom primátora Bratislavy pre parkovaciu politiku. Na programe ďalej bolo stretnutie s odborníkmi z Mestského úradu magistrátu pre 4./5. obvod.

Nové parkovacie zóny vo Viedni a v Bratislave

Jednou z hlavných tém diskusie bola zóna krátkodobého parkovania vo Viedni. Už roku 1993 bol prvý viedenský obvod vyhlásený za zónu krátkodobého parkovania, čím sa vytvorili podmienky na vydávanie parkovacích preukazov pre rezidentov obvodu. Zavedenie celoplošnej zóny krátkodobého parkovania v minulom roku nakoniec znamenalo najväčšie rozšírenie správy parkovacích miest v histórii Viedne. Len v obvode Viedeň-Liesing bolo o rok neskôr zaznamenaných o 89 % menej zaparkovaných vozidiel bez viedenskej evidenčnej značky - čo znamená viac verejného priestoru pre obyvateľov a menej dopravných zápch.

Magistrátne oddelenie dohľadu nad parkovaním prejavilo záujem aj o dopravné riešenia Bratislavy vrátane parkovacích kariet. Bonusová karta umožňuje parkovať mimo rezidenčnej zóny dve hodiny denne za desať eur ročne, zatiaľ čo návštevnícke karty umožňujú parkovať hosťom rezidentov. Bratislava má v súčasnosti rôzne veľké parkovacie zóny s 2 000 až 5 000 parkovacími miestami. Vzhľadom na možné výhrady k parkovacím zónam sa obe mestá zameriavajú na komplexné komunikačné kampane pre obyvateľov.

Okrem toho odborníci z Mestského úradu magistrátu pre 4. a 5. obvod vysvetlili podrobnosti o parkovacích preukazoch, ako napríklad postup pri podávaní žiadosti, dĺžke trvania zón krátkodobého parkovania od 10.00 do 22.00 hod. a oslobodenie od poplatkov za parkovanie napríklad pre záchranné služby. Išlo o druhé stretnutie expertov na tému riadenia parkovania medzi Viedňou a Bratislavou v priebehu troch mesiacov a obe strany prejavili záujem o ďalšie výmeny.

Ďalšie informácie