Група хора със сини каски стои пред оранжево информационно табло

Столична делегация посети Виена за обмяна на опит в областта на екологията

28.9.2021

Как Виена се справя с качеството на въздуха, предизвикателствата на климатичните промени и проблемите в управлението на отпадъците? Деветчленна делегация от София, водена от заместник-кмета по "Зелена система, екология и земеползване'' Десислава Билева, се срещна с експерти от Виена, за да отговори на тези въпроси.

Интензивната тридневна програма включваше посещения на инсталацията за изгаряне на отпадъци в Пфафенау, измервателна станция за контрол на въздуха и сметището в Раутенвег, както и срещи с представители на "Виенска координация за опазване на климата", мозъчния тръст Urban Innovation Vienna и отделите за опазване на околната среда (MA 22) и енергийно планиране (MA 20).
На срещата с "Координация за опазване на климата" бяха обсъдени климатичните промени и свързаните с тях предизвикателства пред големите градове като Виена и София. Виенският експерт от Виена представи между другото мерки, включващи климатични субсидии за градските райони и за физически лица.
При посещението на инсталацията за изгаряне на отпадъци делегацията получи представа за процеса на термична обработка. В "Пфафенау" годишно се изгарят 250 000 тона отпадъци, от които се получават около 65 гигаватчаса електроенергия и 410 гигаватчаса централно отопление. Количеството генерирана топлина съответства на годишното потребление на около 50 000 виенски домакинства. Произведената електроенергия може да захрани около 25 000 домакинства. След термичната обработка остава само нереактивна пепел, която се смесва с бетон и се изхвърля.
В съседния Логистичен център за отпадъци "Пфафенау" столичните експерти разгледаха сметище, където всеки виенчанин може да предаде безплатно всички онези неща, които не са предназначени за контейнерите за боклук. Заместник-кметът на София обяви, че опитът на Виена в областта на управлението на отпадъците и качеството на въздуха ще бъде директно приложен в бъдещото планиране на София.
По време на разговорите в отдела за опазване на околната среда MA 22 експертите от двата града говориха за мониторинг и подобряване на качеството на въздуха, както и за комуникацията с населението и намаляването на замърсителите. След това при посещението на въздушно-измервателна станция във Втори виенски район на Виена гостите се запознаха и с практическите аспекти на наблюдението и подобряването на качеството на въздуха.
Темата за възобновяемите енергии, енергийното планиране и енергийното управление експертите от София обсъдиха с представители на Urban Innovation Vienna и общинския отдел за енергийно планиране MA 20. В детайли бяха представени принципите на работа и различни програми.
Последното посещение на делегацията беше на сметището в Раутенвег. Там посетителите разгледаха едно от местата, където се депонират остатъците от процеса на изгаряне в трите виенски инсталации за термична преработка на отпадъци.
 

Допълнителна информация

Община Виена (немски)
Опазване на климата във Виена (немски)
Инсталация за изгаряне на отпадъци и Логистичен център за отпадъци "Пфафенау" (немски)
Отдел MA 22 - Опазване на околната среда (немски)
Отдел MA 20 - Енергийно планиране (немски)
Urban Innovation Vienna (немски)
Сметище "Раутенвег" (немски)
Столична община